Федерация профсоюзов Одесской области

Четверг, 09 Марта 2017


Щодо мiнiмальної зарплати та гарантiї її забезпечення PDF  | Печать |  Написать письмо

МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ
12.01.2017

 

Згiдно iз Законом при обчисленнi розмiру заробiтної плати працiвника для забезпечення її мiнiмального розмiру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах працi та пiдвищеного ризику для здоров'я, за роботу в нiчний та надурочний час, роз'їзний характер робiт, премiї до святкових i ювiлейних дат.

  Read More...


Щодо оподаткування податком на доходи фiзичних осiб виплат на харчування PDF  | Печать |  Написать письмо

ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ
22.02.2017 N 2606/Ч/99-99-13-02-03-14

 

Державна фiскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далi - Кодекс), розглянула звернення ... щодо оподаткування податком на доходи фiзичних осiб виплат на харчування, якi здiйснюються громадською органiзацiєю спортивного напряму пiд час проведення навчально-тренувальних зборiв та спортивних змагань спортсменам i тренерам, та в межах компетенцiї повiдомляє.

  Read More...


НДФЛ и подарки PDF  | Печать |  Написать письмо

ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ
24.02.2017 N 2985/5/99-99-13-02-03-16

Щодо практичного застосування норм
податкового законодавства

Державна фiскальна служба Україна, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далi - Кодекс), розглянула лист щодо практичного застосування норм податкового законодавства, i в межах компетенцiї повiдомляє.

  Read More...


Про порядок обчислення пiльгового стажу PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умови працi
Вiддiл регулювання умов та охорони працi

 

ПИТАННЯ: Як застосовувати нову редакцiю Спискiв № 1 i № 2 для працiвникiв, якi вилученi iз цих спискiв, але мають вiдповiдний стаж роботи в шкiдливих та важких умовах працi?

  Read More...


Щодо премiювання працiвникiв PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

 

ПИТАННЯ: Яким законодавчим або нормативно-правовим актом України встановлено заборону щодо премiювання працiвникiв за успiшне виконання своїх посадових обов'язкiв ?

  Read More...


Доплата за сумiщення професiй (посад) PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

 

ПИТАННЯ: У якому порядку оплачується сумiщення посад (професiй)?

  Read More...


Стосовно додержання вимог законодавства щодо прав працiвникiв у галузi охорони працi PDF  | Печать |  Написать письмо

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦI
ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ПРАЦI

ЛИСТ
05.01.2017 N 46/4.1/4.4-ЗВ-17

Департамент з питань працi Державної служби України з питань працi розглянув звернення [...] та повiдомляє.

Вiдповiдно до ст. 1 Закону України "Про охорону працi" (далi - Закон), охорона працi - це система правових, соцiально-економiчних, органiзацiйно-технiчних, санiтарно-гiгiєнiчних i лiкувально-профiлактичних заходiв та засобiв, спрямованих на збереження життя, здоров'я i працездатностi людини у процесi трудової дiяльностi.

  Read More...


Страница 2 из 2
<< Первая < Предыдущая 1 2 Следующая > Последняя >>