Федерация профсоюзов Одесской области

Среда, 29 Марта 2017


27.03.2017 г. PDF  | Печать |  Написать письмо

 

Распределение по разделам:

  Read More...


Про режим роботи та тривалiсть робочого часу PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

 

ПИТАННЯ: У структурi пiдприємства створено аварiйно-диспетчерську службу. Згiдно зi штатним розписом у цiй службi працюють слюсарi, яким установлено погодинну тарифну ставку, та майстри (керiвники змiн), яким установлено мiсячний посадовий оклад. Усi працiвники цiєї служби працюють за змiнним графiком роботи, погодженим керiвником пiдприємства та профспiлковим комiтетом, 22 год на добу (двi години - обiдня перерва, одну добу працюють, двi доби - вихiднi).

  Read More...


Внесено змiни до Закону «Про оплату працi». Що змiнилося? PDF  | Печать |  Написать письмо

 

1. У статтi 3:

частини першу i другу викладено в такiй редакцiї:

"Мiнiмальна заробiтна плата - це встановлений законом мiнiмальний розмiр оплати працi за виконану працiвником мiсячну (годинну) норму працi.

  Read More...


Інвалід подає пiд час працевлаштування довідку про групи iнвалiдностi та індивідуальну реабілітаційну програму PDF  | Печать |  Написать письмо

29.03.17

КОНСУЛЬТУЄ ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦI
Департаменту з питань працi
Вiддiл з питань зайнятостi

Що має знати роботодавець про дотримання
нормативу робочих мiсць для працевлаштування iнвалiдiв

  Read More...


Стажировка не может осуществляться без предварительного оформления трудовых отношений PDF  | Печать |  Написать письмо

29.03.17

Допускать к работе лицо на условиях стажировки без предварительного оформления трудового договора запрещается.

  Read More...


Предложены антидискриминационные поправки к проекту Трудового кодекса PDF  | Печать |  Написать письмо

29.03.17

Комитет поинформировал о рассмотрении положений проекта Трудового кодекса, передает ЮРЛИГА.

  Read More...


Использование печати станет необязательным даже при ее наличии PDF  | Печать |  Написать письмо

29.03.17

23 марта 2017 года Верховная Рада Украины приняла законопроект №4194 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования печатей юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями". Теперь использование печати станет необязательным даже при ее наличии у хозяйствующего субъекта, а должностных лиц, требующих у предпринимателя наличие печати на документах, будут привлекать к административной ответственности в виде штрафа, сообщает Prostopravo.

  Read More...


Рекомендації по застосуванню плану рахунків бухгалтерського обліку активів, зобов’язань і господарських операцій в профспілкових організаціях (скорочені) PDF  | Печать |  Написать письмо

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

ПРЕЗИДІЯ ПОСТАНОВА

16.03.2017                                         м. Київ                            №П-7-19

Про реформування бухгалтерського обліку в профспілкових організаціях

  Read More...


Рекомендації по застосуванню плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і операцій в профспілкових організаціях PDF  | Печать |  Написать письмо

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

16.03.2017                                         м. Київ                            №П-7-19

Про реформування бухгалтерського обліку в профспілкових організаціях

У своїй роботі профспілкові організації керуються Законом України № 996 від 16.07.1999 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зі змінами та доповненнями від 03.01.2017, Інструкцією № 291 від

30.11.1999      (у редакції станом на 24.07.2015) «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку», затвердженою Міністерством фінансів України, Положенням №88 від 24.05.1995 (у редакції станом на 01.01.2015) «Про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», затвердженою Міністерством фінансів України, Податковим кодексом України (у редакції від 01.01.2017).

У зв’язку із затвердженими змінами, які безпосередньо впливають на ведення бухгалтерського обліку у профспілкових організаціях, розроблено Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в профспілкових організаціях. Інструкція спрямована на реформування бухгалтерського обліку та забезпечення єдності відображення фінансово- господарських операцій на відповідних рахунках, встановлює призначення та порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення інформації про фінансово-господарську діяльність профспілкових організацій. Постійною комісією Ради ФПУ з питань фінансової політики та бюджету ФПУ схвалено Рекомендації по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку в профспілкових організаціях.

У рамках впровадження єдиної фінансово-бюджетної політики, з метою забезпечення єдиних методологічних принципів ведення бухгалтерського обліку в профспілкових організаціях

Президія Федерації професійних спілок України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Рекомендації по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку в профспілкових організаціях (додаток 1), спрощені

2

Рекомендації по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку в первинних профспілкових організаціях (додаток 2).

-        обрати форму ведення бухгалтерського обліку з дотриманням єдиних засад, урахуванням особливостей своєї діяльності та технології обробки облікових даних (програмного забезпечення), установлених Рекомендаціями;

-           вжити необхідних організаційних заходів для реформування бухгалтерського обліку, на якому базується формування фінансової, податкової, статистичної та іншої звітності, та запровадження Рекомендацій по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку протягом 2017 року.

3.        Доручити керівнику підприємства ФПУ «Профінформ» підготувати та випустити на замовлення членських організацій ФПУ спеціальну брошуру з цього питання.

4.                     Визнати такою, що втратила чинність, постанову Президії від 28.09.2000 № П-29-3.

5.          Контроль за виконанням постанови покласти на Голову ФПУ Осового Г.В.

Голова ФПУ                  Г.В. Осовий

 

Додаток 1

до постанови Президії ФПУ від 16.03.2016 №П-7-19

 

Для відображення та узагальнення у бухгалтерському обліку інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов’язань і фактів фінансово-господарської діяльності організацій та інших юридичних осіб, незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, призначений Загальний План рахунків.

  Read More...