Федерация профсоюзов Одесской области

Четверг, 30 Марта 2017


30.03.2017 г. PDF  | Печать |  Написать письмо

Распределение по разделам:

  Read More...


29.03.2017 г. PDF  | Печать |  Написать письмо

Распределение по разделам:

  Read More...


28.03.2017 г. PDF  | Печать |  Написать письмо

Распределение по разделам:

  Read More...


Інформація PDF  | Печать |  Написать письмо

 

23 березня 2017 року відбувся IV Пленум Одеського обласного комітету профспілки працівників культури України.

  Read More...


Про порядок поновлення незаконно звiльненого працiвника PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Юридичний департамент

 

ПИТАННЯ: Який порядок поновлення працiвника на роботi? Ким саме вiн має бути поновлений? Чи має право в такому разi незаконно звiльнений працiвник вимагати якоїсь компенсацiї?

  Read More...


Порядок накладення штрафних санкцiй PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

 

ПИТАННЯ: Якщо пiд час перевiрки пiдприємства як роботодавця виявлено кiлька фактiв правопорушень, за якi встановлено вiдповiднi санкцiї, на пiдприємство накладається одна санкцiя чи окремо штраф за кожне правопорушення?

  Read More...


Щодо строкiв виплати зарплати PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

 

ПИТАННЯ: Чи можна нараховувати зарплату за першу половину мiсяця (до 15 числа включно) за фактично вiдпрацьований працiвником час у першiй половинi мiсяця та виплатити нараховану таким чином частину зарплати в строк не пiзнiше нiж 22 числа поточного мiсяця?

  Read More...


Щодо розрахунку середньої заробiтної плати PDF  | Печать |  Написать письмо

МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ
27.10.2016 N 1491/13/8416

 

Згiдно з пунктом 10 Порядку у випадку пiдвищення тарифних ставок i посадових окладiв вiдповiдно до актiв законодавства, а також за рiшеннями, передбаченими колективними договорами (угодами), як у розрахунковому перiодi, так i в перiодi, протягом якого за працiвником зберiгається середнiй заробiток, заробiтна плата, включаючи премiї та iншi виплати, що враховуються при обчисленнi середньої заробiтної плати, за промiжок часу до пiдвищення коригується на коефiцiєнт пiдвищення тарифних ставок, посадових окладiв.

  Read More...


Щодо оплати працi за договорами цивiльно-правового характеру неприбутковими органiзацiями PDF  | Печать |  Написать письмо

ЛИСТ
03.03.2017 N 4494/6/99-99-15-02-02-15

 

Державна фiскальна служба України розглянула лист щодо оплати працi за договорами цивiльно-правового характеру неприбутковими органiзацiями та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далi - Кодекс), повiдомляє.

  Read More...


Щодо оплати працi за договорами цивiльно-правового характеру неприбутковими органiзацiями PDF  | Печать |  Написать письмо

ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ
03.03.2017 N 4495/6/99-99-15-02-02-15

Державна фiскальна служба України розглянула лист щодо оплати працi за договорами цивiльно-правового характеру неприбутковими органiзацiями та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далi - Кодекс), повiдомляє.

  Read More...


Страница 1 из 2
<< Первая < Предыдущая 1 2 Следующая > Последняя >>