--return-- Федерация профсоюзов Одесской области
Федерация профсоюзов Одесской области

Марта 2017


Уряд України продовжує дії, які направлені на погіршення життєвого рівня працівників. PDF  | Печать |  Написать письмо
  • Державна служба України з питань праці, на виконання протокольного рішення Уряду №52 від 23.11.2016 року, звернулася до міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо надання до 15 квітня 2017 року пропозицій про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 року № 1290 «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці».

  Read More...


Щодо оподаткування доходів неприбуткових організацій та реєстрація неприбуткової організації платником ПДВ PDF  | Печать |  Написать письмо

 

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 07.03.2017 р. № 4673/6/99-99-15-02-02-18

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо оподаткування доходів неприбуткових організацій та реєстрація неприбуткової організації платником ПДВ, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

  Read More...


Передача с баланса на баланс PDF  | Печать |  Написать письмо

Щодо оподаткування операцій при передачі будинків з балансу комунального підприємства на баланс об’єднання співвласників багатоквартирних будинків

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 03.03.2017 р. № 4490/6/99-99-15-02-02-15

  Read More...


Размер суточных PDF  | Печать |  Написать письмо

Какой размер суточных учитывается при определении объекта обложения НДФЛ, если командированное физлицо в течение суток находилось как на территории Украины, так и за ее пределами?

  Read More...


Податкова соціальна пільга у питаннях відповідях від ДФСУ PDF  | Печать |  Написать письмо

28.03.17

КОНСУЛЬТУЄ ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Департамент доходiв i зборiв з фiзичних осiб

Податок на доходи фiзичних осiб

  Read More...


Про звiльнення одинокої матерi PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Юридичний департамент

 

ПИТАННЯ: Чи має право власник або уповноважений ним орган звiльнити за прогул одиноку матiр, яка має дитину вiком до 14 рокiв або дитину-iнвалiда?

  Read More...


Щодо строку попередження про звiльнення PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Юридичний департамент

 

ПИТАННЯ: Працiвник вирiшив звiльнитися за власним бажанням. Як правильно обчислювати строк попередження в разi такого звiльнення?

  Read More...


Автокомандировка: документально-НДФльные нюансы1 PDF  | Печать |  Написать письмо

В настоящее время ситуации, когда предприятия отправляют работников в служебную коман­дировку на автомобилях, как собственных, так и принадле­жащих предприятию, уже давно не являются экзотическими. В связи с этим нас спрашивают, как правильно оформить такие автокомандировки и компенси­ровать расходы работнику.

  Read More...


Роз'яснення Мiнсоцполiтики з деяких питань оплати працi на виконання Закону вiд 06.12.2016 р. № 1774-VIII "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України" PDF  | Печать |  Написать письмо

материал подготовлен специалистами
редакции журнала "Налоговое планирование",
www.nalogovnet.com

РОЗ'ЯСНЕННЯ МIНIСТЕРСТВА СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ

 

Мiнiстерство соцiальної полiтики щодо застосування Закону України вiд 06.12.2016 N 1774-VIII "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України" (далi - Закон) iнформує.

  Read More...


Суточные и 1 ДФ PDF  | Печать |  Написать письмо

Увеличенный размер суточных командировочных расходов сверх установленных норм, включается в налогооблагаемый доход плательщика налога и отражается в ф. 1ДФ

  Read More...


Страница 2 из 26
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>