Федерация профсоюзов Одесской области

Марта 2017


Рекомендації по застосуванню плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і операцій в профспілкових організаціях PDF  | Печать |  Написать письмо

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

16.03.2017                                         м. Київ                            №П-7-19

Про реформування бухгалтерського обліку в профспілкових організаціях

У своїй роботі профспілкові організації керуються Законом України № 996 від 16.07.1999 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зі змінами та доповненнями від 03.01.2017, Інструкцією № 291 від

30.11.1999      (у редакції станом на 24.07.2015) «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку», затвердженою Міністерством фінансів України, Положенням №88 від 24.05.1995 (у редакції станом на 01.01.2015) «Про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», затвердженою Міністерством фінансів України, Податковим кодексом України (у редакції від 01.01.2017).

У зв’язку із затвердженими змінами, які безпосередньо впливають на ведення бухгалтерського обліку у профспілкових організаціях, розроблено Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в профспілкових організаціях. Інструкція спрямована на реформування бухгалтерського обліку та забезпечення єдності відображення фінансово- господарських операцій на відповідних рахунках, встановлює призначення та порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення інформації про фінансово-господарську діяльність профспілкових організацій. Постійною комісією Ради ФПУ з питань фінансової політики та бюджету ФПУ схвалено Рекомендації по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку в профспілкових організаціях.

У рамках впровадження єдиної фінансово-бюджетної політики, з метою забезпечення єдиних методологічних принципів ведення бухгалтерського обліку в профспілкових організаціях

Президія Федерації професійних спілок України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Рекомендації по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку в профспілкових організаціях (додаток 1), спрощені

2

Рекомендації по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку в первинних профспілкових організаціях (додаток 2).

-        обрати форму ведення бухгалтерського обліку з дотриманням єдиних засад, урахуванням особливостей своєї діяльності та технології обробки облікових даних (програмного забезпечення), установлених Рекомендаціями;

-           вжити необхідних організаційних заходів для реформування бухгалтерського обліку, на якому базується формування фінансової, податкової, статистичної та іншої звітності, та запровадження Рекомендацій по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку протягом 2017 року.

3.        Доручити керівнику підприємства ФПУ «Профінформ» підготувати та випустити на замовлення членських організацій ФПУ спеціальну брошуру з цього питання.

4.                     Визнати такою, що втратила чинність, постанову Президії від 28.09.2000 № П-29-3.

5.          Контроль за виконанням постанови покласти на Голову ФПУ Осового Г.В.

Голова ФПУ                  Г.В. Осовий

 

Додаток 1

до постанови Президії ФПУ від 16.03.2016 №П-7-19

 

Для відображення та узагальнення у бухгалтерському обліку інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов’язань і фактів фінансово-господарської діяльності організацій та інших юридичних осіб, незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, призначений Загальний План рахунків.

  Read More...


Ходіння по відпустках PDF  | Печать |  Написать письмо

28.03.17

Автори: Борисова Олена, юрист, Бєлєвцова Людмила, експерт з питань оплати праці

Ходіння по відпустках — це, якщо «зійшлися усі зірки», не ходіння по муках, а дещо приємне, довгоочікуване, вимріяне, «випрацьоване»…

  Read More...


Уряд України продовжує дії, які направлені на погіршення життєвого рівня працівників. PDF  | Печать |  Написать письмо
  • Державна служба України з питань праці, на виконання протокольного рішення Уряду №52 від 23.11.2016 року, звернулася до міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо надання до 15 квітня 2017 року пропозицій про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 року № 1290 «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці».

  Read More...


Щодо оподаткування доходів неприбуткових організацій та реєстрація неприбуткової організації платником ПДВ PDF  | Печать |  Написать письмо

 

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 07.03.2017 р. № 4673/6/99-99-15-02-02-18

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо оподаткування доходів неприбуткових організацій та реєстрація неприбуткової організації платником ПДВ, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

  Read More...


Передача с баланса на баланс PDF  | Печать |  Написать письмо

Щодо оподаткування операцій при передачі будинків з балансу комунального підприємства на баланс об’єднання співвласників багатоквартирних будинків

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 03.03.2017 р. № 4490/6/99-99-15-02-02-15

  Read More...


Размер суточных PDF  | Печать |  Написать письмо

Какой размер суточных учитывается при определении объекта обложения НДФЛ, если командированное физлицо в течение суток находилось как на территории Украины, так и за ее пределами?

  Read More...


Податкова соціальна пільга у питаннях відповідях від ДФСУ PDF  | Печать |  Написать письмо

28.03.17

КОНСУЛЬТУЄ ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Департамент доходiв i зборiв з фiзичних осiб

Податок на доходи фiзичних осiб

  Read More...


Про звiльнення одинокої матерi PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Юридичний департамент

 

ПИТАННЯ: Чи має право власник або уповноважений ним орган звiльнити за прогул одиноку матiр, яка має дитину вiком до 14 рокiв або дитину-iнвалiда?

  Read More...


Щодо строку попередження про звiльнення PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Юридичний департамент

 

ПИТАННЯ: Працiвник вирiшив звiльнитися за власним бажанням. Як правильно обчислювати строк попередження в разi такого звiльнення?

  Read More...


Автокомандировка: документально-НДФльные нюансы1 PDF  | Печать |  Написать письмо

В настоящее время ситуации, когда предприятия отправляют работников в служебную коман­дировку на автомобилях, как собственных, так и принадле­жащих предприятию, уже давно не являются экзотическими. В связи с этим нас спрашивают, как правильно оформить такие автокомандировки и компенси­ровать расходы работнику.

  Read More...


Страница 5 из 29
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>