Федерация профсоюзов Одесской области

Вторник, 04 Апреля 2017


Как рассчитать лимит кассы PDF  | Печать |  Написать письмо

Коротка:
Установлення ліміту каси проводиться підприємствами самостійно на підставі розрахунку встановлення ліміту залишку готівки, що підписується головним (старшим) бухгалтером та керівником підприємства (або уповноваженою ним особою). Для кожного підприємства та його відокремленого підрозділу складається окремий розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі.

  Read More...


Рассчет лимита кассы PDF  | Печать |  Написать письмо

Коротка та повна відповіді ідентичні:
Відповідно до пунктів 5.2 - 5.3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за №40/10320 (далі - Положення) із змінами і доповненнями, ліміт залишку готівки в касі встановлюється підприємствами самостійно на підставі розрахунку відповідного середньоденного показника (надходження готівки до каси або її видачі з каси, за рішенням керівника підприємства).

  Read More...


Выплата зарплаты и лимит кассы PDF  | Печать |  Написать письмо

Коротка:
Підприємства мають право зберігати у своїй касі готівку, одержану в банку для виплат, що належать до фонду оплати праці, а також пенсій, стипендій, дивідендів (доходу), понад установлений ліміт каси протягом трьох робочих днів, уключаючи день одержання готівки в банку.

  Read More...


Установление лимита кассы PDF  | Печать |  Написать письмо

Коротка та повна відповіді ідентичні.
Пунктом 5.2 гл.5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року N 637 із змінами та доповненнями (далі - Положення), визначено особливості порядку встановлення ліміту каси підприємствами, що розпочинають свою діяльність, а також підприємствами, діяльність яких була пов’язана виключно з безготівковими розрахунками та які відповідно до встановленого законодавством України порядку отримали право на здійснення додаткового виду діяльності, що передбачає здійснення готівкових розрахунків.

  Read More...


Установление лимита кассы. PDF  | Печать |  Написать письмо

Коротка та повна відповіді ідентичні:
Відповідно до абзацу п`ятого пункту 5.4 глави 5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року №637, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 р. за №40/10320 із змінами і доповненнями,

  Read More...


Пересмотр лимита кассы PDF  | Печать |  Написать письмо

Коротка та повна відповіді ідентичні.
Відповідно до пункту 5.11 глави 5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року №637 із змінами та доповненнями,

  Read More...


Размер лимита кассы PDF  | Печать |  Написать письмо

Коротка:
Граничний розмір не повинен перевищувати встановленого ліміту каси. Якщо ліміт каси встановлено з перевищенням граничних розмірів, то він уважається встановленим на рівні зазначених граничних розмірів. У цьому разі сума зазначених перевищень уважається понадлімітною.

  Read More...


Возмещение средств за использование своего мобильного PDF  | Печать |  Написать письмо

ЗІР 301.03

Коротка:
Сума коштів, відшкодована працедавцем фізичній особі за використання власного мобільного телефону для виробничих потреб, у межах вартості мобільних розмов, не є додатковим благом та базою нарахування єдиного внеску за наявності відповідних документів, що підтверджують використання мобільного зв’язку виключно у виробничих цілях, зокрема, це угода про надання послуг мобільного зв’язку, список працівників, які використовують власні мобільні телефони у зв’язку з виробничою необхідністю, розрахункові документи, що надаються оператором мобільного зв’язку абоненту, у яких відображаються час переговорів, номер адресата, а також вартість розмов тощо.

  Read More...


Про повернення переплаченої суми податку на доходи фiзичних осiб PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Сектор комунiкацiй органiзацiї роботи ДПI
у Шевченкiвському районi м. Києва

ПИТАННЯ: Чи повертаються зайво утриманi та перерахованi до Бюджету суми податку на доходи нерезидента?

  Read More...


Щодо нарахування вiйськового збору PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Сектор комунiкацiй органiзацiї роботи ДПI
у Шевченкiвському районi м. Києва

ПИТАННЯ: Чи обкладається вiйськовим збором сума коштiв, видана на вiдрядження, яка надмiру витрачена й не повернута в установленi термiни?

  Read More...


Страница 1 из 3
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 Следующая > Последняя >>