Федерация профсоюзов Одесской области

Вторник, 11 Апреля 2017


10.04.2017 г. PDF  | Печать |  Написать письмо

 

Распределение по разделам:

  Read More...


Уроки української люстрацiї PDF  | Печать |  Написать письмо

 

За останнiй рiк Україна стала основним джерелом у Європi по надходженню скарг до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ): протягом 2016 року iз України надiйшло 18150 скарг на порушення Конвенцiї про захист прав людини, - це майже чверть вiд загального обсягу скарг, що надiйшли до ЄСПЛ за 2016 рiк!

  Read More...


Про прийняття громадян на роботу PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Юридичний департамент

 

ПИТАННЯ: Чи має право власник або уповноважений ним орган вiдмовити громадяниновi у прийняттi на роботу без певних причин або вимагати вiд нього документи (вiдомостi), що пiдтверджують його реєстрацiю, мiсце проживання чи перебування, а також iншi документи?

  Read More...


Щодо звiльнення за угодою сторiн PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Юридичний департамент

ПИТАННЯ: Чи має право власник або уповноважений ним орган вiдмовитися вiд припинення трудових вiдносин з працiвником за угодою сторiн?

  Read More...


Випробування пiд час прийняття на роботу PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Юридичний департамент

 

ПИТАННЯ: Чи потрiбно в трудову книжку працiвника вносити запис про випробування?

Чи потрiбно в разi успiшного проходження випробування оформлювати вiдповiдний наказ?

Яку дату прийняття на роботу проставляти в трудовiй книжцi працiвника, який пройде випробування?

  Read More...


Про розiрвання строкового договору PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Юридичний департамент

 

ПИТАННЯ: Жiнку перевели на iншу посаду на перiод перебування основного працiвника у вiдпустцi для догляду за дитиною до досягнення нею трьох рокiв. Як бути з нею пiсля виходу з вiдпустки основного працiвника?

  Read More...


Переведення працiвника на iншу роботу PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Юридичний департамент

 

ПИТАННЯ: Чи може роботодавець перевести працiвника тимчасово на iншу роботу на тому самому пiдприємствi в тiй самiй мiсцевостi без його згоди? Чи не є це порушенням прав працiвника? Як визначити, чи це та сама мiсцевiсть?

  Read More...


ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ТА ШЛЯХОВОГО ГОСПОДАРСТВА PDF  | Печать |  Написать письмо

06.04.2017 г. в здании Федерации профсоюзов Одесской области, в Красном зале состоялся II Пленум Одесской областной профсоюзной организации работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

  Read More...


Мінсоцполітики: Підвищення мінімальної зарплати не впливає на зростання цін PDF  | Печать |  Написать письмо

11.04.17

Ціни на споживчому ринку в березні поточного року порівняно з попереднім місяцем зросли на 1,8%, з початку року – на 3,9%.

  Read More...


Працівники, зайняті на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, зобов’язані проходити медичні огляди PDF  | Печать |  Написать письмо

«Відповідно до ст. 169 Кодексу законів про працю України та ст. 17 Закону України «Про охорону праці» роботодавець зобов'язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

  Read More...


Страница 1 из 2
<< Первая < Предыдущая 1 2 Следующая > Последняя >>