Федерация профсоюзов Одесской области

Пятница, 28 Апреля 2017


Основні причини, що породжують небезпеку виробничого обладнання і технологічних процесів та загальні вимоги безпеки Основні причини виробничого травматизму PDF  | Печать |  Написать письмо

Причини виробничого травматизму поділяють на: організаційні, технічні,санітарно-гігієнічні та психофізіологічні

Організаційні причини: відсутність або неякісне проведення навчан­ня з питань охорони праці; відсутність контролю; порушення вимог інструкцій, правил, норм, стандартів; невиконання заходів щодо охорони праці; порушення технологічних регламентів, правил експлуатації устат­кування, транспортних засобів, інструменту; порушення норм і правил планово-попереджувальногоремонту устаткування; недостатній техніч­ний нагляд за небезпечними роботами; використання устаткування, механізмів та інструменту не за призначенням.

  Read More...


28 апреля День охорони праці в Україні PDF  | Печать |  Написать письмо
  Read More...


Види відповідальності за порушення чинного законодавства у сфері соціального страхування з тимчасової втрати працездатності PDF  | Печать |  Написать письмо

Таблица

  Read More...


Щодо прибуття до районних (міських) військових комісаріатів для постановки на військовий облік (оплата) PDF  | Печать |  Написать письмо

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 31.03.2017 р. № 1008/0/101-17/285

Згідно з Положенням про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженим Указом Президента України від 10.12.2008 р. N 1153/2008, громадяни, звільнені з військової служби, у п'ятиденний строк після виключення зі списків особового складу військової частини зобов'язані прибути до районних (міських) військових комісаріатів для взяття їх на військовий облік.

  Read More...


Внесение изменений в уведомление о принятии осуществляется через «отменяющую» форму и это не считается нарушением PDF  | Печать |  Написать письмо

28.04.17

Консультирует МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ

Департамент заработной платы и условий труда

Об исправлении ошибки в уведомлении о принятии на работу работника

ВОПРОС: В уведомлении о принятии на работу работника допущена ошибка в фамилии, которая была обнаружена после того, как работник приступил к работе. Будет ли нарушением законодательства направление уведомления типа «отменяющее» и одновременно «первоначальное», если в таком случае датой уведомления будет дата после приема работника?

  Read More...


С 1 мая изменяется размер прожиточного минимума PDF  | Печать |  Написать письмо

28.04.17

Напоминаем, что с 1 мая 2017 года размер прожиточного минимума составляет:

  Read More...


Оприлюднено текст Постанови щодо перевірок з дотримання трудового законодавства PDF  | Печать |  Написать письмо

27.04.17

Постановою від 26 квітня 2017 р. № 295 Уряд визначив порядок проведення перевірок інспекторами праці. Документом запроваджено нові підходи у відносинах держави та бізнесу, згідно з якими головними пріоритетами інспекторів визначені профілактична робота та консультування роботодавців.

  Read More...