--return-- Федерация профсоюзов Одесской области
Федерация профсоюзов Одесской области

Апреля 2017


Пересмотр лимита кассы PDF  | Печать |  Написать письмо

Коротка та повна відповіді ідентичні.
Відповідно до пункту 5.11 глави 5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року №637 із змінами та доповненнями,

  Read More...


Размер лимита кассы PDF  | Печать |  Написать письмо

Коротка:
Граничний розмір не повинен перевищувати встановленого ліміту каси. Якщо ліміт каси встановлено з перевищенням граничних розмірів, то він уважається встановленим на рівні зазначених граничних розмірів. У цьому разі сума зазначених перевищень уважається понадлімітною.

  Read More...


Возмещение средств за использование своего мобильного PDF  | Печать |  Написать письмо

ЗІР 301.03

Коротка:
Сума коштів, відшкодована працедавцем фізичній особі за використання власного мобільного телефону для виробничих потреб, у межах вартості мобільних розмов, не є додатковим благом та базою нарахування єдиного внеску за наявності відповідних документів, що підтверджують використання мобільного зв’язку виключно у виробничих цілях, зокрема, це угода про надання послуг мобільного зв’язку, список працівників, які використовують власні мобільні телефони у зв’язку з виробничою необхідністю, розрахункові документи, що надаються оператором мобільного зв’язку абоненту, у яких відображаються час переговорів, номер адресата, а також вартість розмов тощо.

  Read More...


Про повернення переплаченої суми податку на доходи фiзичних осiб PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Сектор комунiкацiй органiзацiї роботи ДПI
у Шевченкiвському районi м. Києва

ПИТАННЯ: Чи повертаються зайво утриманi та перерахованi до Бюджету суми податку на доходи нерезидента?

  Read More...


Щодо нарахування вiйськового збору PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Сектор комунiкацiй органiзацiї роботи ДПI
у Шевченкiвському районi м. Києва

ПИТАННЯ: Чи обкладається вiйськовим збором сума коштiв, видана на вiдрядження, яка надмiру витрачена й не повернута в установленi термiни?

  Read More...


Про пiдвищуючий коефiцiєнт, який застосовується до доходiв фiзичних осiб PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Сектор комунiкацiй органiзацiї роботи ДПI
у Шевченкiвському районi м. Києва

 

ПИТАННЯ 1: Чи потрiбно застосовувати пiдвищуючий коефiцiєнт до доходiв працiвника у виглядi додаткового блага, одержаного в негрошовiй формi?

  Read More...


Про утримання iз мiнiмальної зарплати PDF  | Печать |  Написать письмо

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

 

ПИТАННЯ: Якi утримання проводяться iз мiнiмальної заробiтної плати (3200 грн)?

  Read More...


Щодо складу мiнiмальної зарплати PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

 

ПИТАННЯ: Чи включаються до розмiру мiнiмальної зарплати суми пiдвищення посадового окладу за шкiдливi i важкi умови працi й безпосереднє обслуговування осiб iз значно зниженою рухомою активнiстю та лiжкових хворих?

  Read More...


Урахування у мiнiмальнiй зарплатi окремих доплат PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

ПИТАННЯ: Прибиральницi ранiше до зарплати нараховували 10% доплати i чотири днi вiдпустки за прибирання туалетiв. Нинi зарплата становить 3200 грн. Чи зараховується доплата (10%) до мiнiмальної зарплати?

  Read More...


Внесено зміни до Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій PDF  | Печать |  Написать письмо

Кабінетом Міністрів України 29 березня п.р. внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру», зокрема і ті на яких наполягали профспілки:

  Read More...


Страница 22 из 26
<< Первая < Предыдущая 21 22 23 24 25 26 Следующая > Последняя >>