Федерация профсоюзов Одесской области

Понедельник, 12 Июня 2017


Щодо додержання законодавства про працю працiвникiв, прийнятих на вiйськову службу PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

ПИТАННЯ 1: Упродовж 2014-2016 рр. пiдприємство дотримувалося гарантiй, визначених ст. 119 КЗпП щодо збереження мiсця роботи, посади i виплати середнього заробiтку працiвникам, що проходять вiйськову службу в особливий перiод. За який перiод пiдприємство має право на вiдшкодування витрат за виплату середнього заробiтку працiвникам, призваним на строкову вiйськову службу?

  Read More...


Особливостi припинення трудового договору з iнiцiативи працiвника PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Юридичний департамент

 

Громадяни реалiзують своє право на працю укладенням трудового договору про роботу на пiдприємствi, в установi, органiзацiї або з фiзичною особою.

  Read More...


Про порядок виплати зарплати PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

 

ПИТАННЯ: Трудовими контрактами, укладеними з працiвниками пiдприємства, встановлено чiткi строки виплати зарплати: за першу частину мiсяця - 22 числа поточного (оплачуваного) мiсяця, за другу - сьомого числа мiсяця, наступного за оплачуваним. Якщо день виплати зарплати збiгається з вихiдним, святковим або неробочим днем, зарплата виплачується напередоднi.

  Read More...


Оплата святкових та вихiдних днiв за пiдсумованого облiку робочого часу PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

ПИТАННЯ: Пiдроздiл пiдприємства працює за iндивiдуальними графiками змiнностi, облiковий перiод тривалостi робочого часу - рiк. Яку норму робочого часу для оплати роботи у вихiднi та святковi днi потрiбно застосовувати в розрахунку на мiсяць?

  Read More...


Щодо повiдомлення працiвникiв про час простою PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

 

ПИТАННЯ: Чи враховується положення ст. 113 КЗпП як суттєвi змiни чинних умов оплати працi та чи має роботодавець повiдомити про них працiвникiв за два мiсяцi до початку простою?

  Read More...


Гарантiї доноровi за давання кровi у вихiдний чи неробочий день PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

 

ПИТАННЯ: На пiдприємствi деякi працiвники працюють у режимi неповного робочого тижня (понедiлок-середа), вони здають кров у вихiднi або неробочi днi. Якi пiльги мають бути наданi їм у день давання кровi в цi днi?

  Read More...


Про визначення коефiцiєнта зарплати PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ ПЕНСIЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
Департамент пенсiйного забезпечення

ПИТАННЯ: Як визначається коефiцiєнт заробiтної плати за 60 мiсяцiв до липня 2000 р. та за весь стаж пiсля 2000 р. ?

  Read More...


Про внесення записiв до трудової книжки PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Юридичний департамент

 

ПИТАННЯ: Хто вперше заповнює трудову книжку i що саме туди вноситься? Потрiбно подавати додатково якiсь документи?

  Read More...


Щодо вивiльнення працiвникiв PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Юридичний департамент

ПИТАННЯ: Працюю в органiзацiї вже бiльш як 15 рокiв, чи маю переважне право вибору посади перед iншими працiвниками в разi скорочення?

  Read More...


Щодо обчислення середньої зарплати PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

 

ПИТАННЯ: Керiвник громадської органiзацiї у сiчнi 2017 р. отримав повiстку на збори резервiстiв та пройшов навчання вiйськовозобов’язаних. У лютому 2017 р. повернувся iз зборiв резервiстiв. Як обчислити йому середню зарплату, оскiльки загальна нарахована зарплата у сiчнi-лютому 2017 р. менш нiж 3200 грн? Чи потрiбно проводити коригування до 3200 грн?

  Read More...


Страница 1 из 2
<< Первая < Предыдущая 1 2 Следующая > Последняя >>