Федерация профсоюзов Одесской области

Понедельник, 26 Июня 2017


26.06.17 PDF  | Печать |  Написать письмо

Распределение по разделам:

  Read More...


Звільняємось від трудового «рабства» PDF  | Печать |  Написать письмо

26 червня 2017

Проект Трудового кодексу України (реєстр. №1658) вийшов на фінішну пряму – він готовий до другого читання у Парламенті. Понад два роки копіткої і професійної роботи народних депутатів, експертів, науковців, представників профспілок, Уряду, роботодавців на фоні гучних і не завжди коректних публічних дискусій, інколи - безпідставних звинувачень. Перед тим було ще 15 років роботи над попередніми редакціями кодексу. Весь досвід минулих років було враховано.

  Read More...


Коефіцієнт підвищення для нарахування відпусткових: коли не застосовуємо? PDF  | Печать |  Написать письмо

22.06.2017

Коли можна не застосовувати коефіцієнт підвищення для нарахування відпусткових?

  Read More...


Заробiтна плата та винагороди за цивiльно-правовим договором: особливостi оподаткування PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Департамент доходiв i зборiв з фiзичних осiб

Частина 2

(Частину 1 див. в консультацiї вiд 07.06.2017 р.)

Крiм виконання функцiї податкового агента пiд час нарахування заробiтної плати своїм працiвникам, роботодавцi (незалежно вiд форми власностi, виду дiяльностi та господарювання), якi використовують працю фiзичних осiб на умовах трудового договору (контракту) або на iнших умовах, передбачених законодавством, чи за цивiльно-правовими договорами, в платниками єдиного вноску (п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону N 2464).

  Read More...


Порядок розроблення та оформлення посадових iнструкцiй працiвникiв PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Юридичний департамент

 

Статтею 43 Конституцiї України визначено, що кожен має право на працю, що включає можливiсть заробляти собi на життя працею, яку вiн вiльно обирає або на яку вiльно погоджується.

  Read More...


Гарантiї щодо збереження мiсця роботи, посади та середнього заробiтку PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ

 

Питання: Чи поширюються гарантiї, визначенi ч. 3 ст. 119 КЗпП, на працiвникiв пiдприємства, якi укладають контракти про проходження вiйськової служби пiсля 7 сiчня 2017 р. з чiтко визначеним строком дiї (шiсть мiсяцiв, один рiк, два роки тощо)?

  Read More...


Щодо можливостi та правомiрностi використання факсимiле як реквiзиту первинного документа PDF  | Печать |  Написать письмо

ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

IНДИВIДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦIЯ
15.06.2017 N 661/6/99-99-10-02-15/IПК

Державна фiскальна служба України розглянула лист щодо можливостi та правомiрностi використання факсимiле як реквiзиту первинного документа та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України, повiдомляє.

  Read More...


Щодо звільнення вагітної жінки по закінченню терміну строкового трудового договору PDF  | Печать |  Написать письмо

26.06.17

Чи можна звільнити вагітну жінку по закінченню терміну строкового трудового договору?

Однією з підстав припинення трудового договору є закінчення строку трудового договору, крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна з сторін не поставила вимогу про їх припинення, згідно п. 2 ч. 1 ст. 36 КЗпП України.

  Read More...


Літній відпочинок для членів профспілки: фінансові наслідки PDF  | Печать |  Написать письмо

26.06.17

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу України (далі – ПКУ). Згідно з п.п. 165.1.35 п. 165.1 ст. 165 ПКУ до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу не включаються вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески платника податку – члена такої професійної спілки, створеної відповідно до законодавства України, або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування.

  Read More...