Федерация профсоюзов Одесской области

Четверг, 06 Июля 2017


Користування послугами таксi PDF  | Печать |  Написать письмо

ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

IНДИВIДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦIЯ
26.06.2017 N 831/6/99-99-13-02-03-15/IПК

Щодо оподаткування податковим агентом сум вiдшкодованих витрат,
понесених фiзичною особою (працiвником) пiд час вiдрядження у межах
України або за кордон (користування послугами таксi)

  Read More...


Розрахунок середнього заробiтку в разi простою PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

ПИТАННЯ: На пiдприємствi в разi виникнення причин, якi обумовлюють недовготривалий простiй не з вини працiвника, оформляються листки облiку простою (фiксуються причини, якi зумовили призупинення роботи). Простiй триває кiлька годин за змiну. Час простою не з вини працiвника згiдно з колективним договором оплачується з розрахунку 100% тарифної ставки встановленого працiвниковi розряду (окладу).

  Read More...


Про надання матерiальної допомоги PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

ПИТАННЯ: Як обчислити середню зарплату для надання матерiальної допомоги для вирiшення соцiально-побутових питань працiвниковi, який пропрацював на пiдприємствi лише три тижнi?

  Read More...


Щодо врахування одноразових виплат PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

ПИТАННЯ: Чи є виробнича премiя, яка нараховується та виплачується один раз на рiк, одноразовою виплатою i як наслiдок - виплатою, яка не включається до розрахунку середньої зарплати?

  Read More...


04.07.2017 PDF  | Печать |  Написать письмо

 

Распределение по разделам:

  Read More...


05.07.2017 PDF  | Печать |  Написать письмо

 

Распределение по разделам:

  Read More...


Щодо пенсiї за вислугу рокiв та перехiд з одного виду пенсiї на iнший PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ ПЕНСIЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

ПИТАННЯ: Чи можна пенсiонеровi, який вийшов на пенсiю за вислугу рокiв за професiєю, наприклад, машинiста тепловоза, надалi працювати машинiстом-iнструктором локомотивних бригад, складачем поїздiв тощо? Тобто працювати за iншою професiєю, яка є у Списку професiй i посад, затвердженому постановою Кабмiну вiд 12.10.92 р. № 583, робота на яких надає право на пенсiю за вислугу рокiв?

  Read More...


Про атестацiю робочого мiсця двiрника PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умови працi
Вiддiл регулювання умов та охорони працi

 

ПИТАННЯ: Чи проводиться атестацiя робочого мiсця за умовами працi двiрника, до функцiональних обов’язкiв якого входить прибирання прибудинкових територiй житлового масиву?

  Read More...


Записи в трудовiй книжцi про назву професiї PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент зароб
iтної плати та умови працi
В
iддiл регулювання умов та охорони працi

ПИТАННЯ: Якщо у Класифiкаторi професiй назви професiй - електрогазозварник (7212-19756) i маляр (7141), а в постановi Кабмiну вiд 16.01.2003 р. N 36 - електрогазозварник, зайнятий рiзанням та ручним зварюванням (роздiл XXXIII поз. 33), i маляр, зайнятий на роботах iз застосуванням шкiдливих речовин, не нижчих вiд третього класу небезпеки (роздiл XXXIII поз. 33), то яка iз назв кожної професiї має бути внесена до трудової книжки i Карти умов працi пiд час атестацiї робочого мiсця, щоб у Пенсiйному фондi не виникало запитань з цього приводу пiд час оформлення пенсiй працiвникам пiдприємства?

  Read More...


Порядок покриття шкоди роботодавцю пропонують доповнити PDF  | Печать |  Написать письмо

06.07.17

У Верховній Раді зареєстровано законопроект № 6662 «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо порядку відшкодування шкоди, заподіяної працівником)», повідомляє Вісник.Офіційно про податки.

  Read More...


Страница 1 из 2
<< Первая < Предыдущая 1 2 Следующая > Последняя >>