Федерация профсоюзов Одесской области

Среда, 12 Июля 2017


Щодо зарахування до пiльгового стажу PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ ПЕНСIЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
Департамент пенсiйного забезпечення

 

ПИТАННЯ: Пiсля закiнчення ПТУ в 1978 р. (де навчався два роки 10 мiсяцiї 21 день) отримав квалiфiкацiю електрогазозварника, у мiсячний термiн був приинятий на роботу як молодий спецiалiст за спецiальнiстю "газорiзальник металобрухту та вiдходiв", пропрацював 11 мiсяцiв i був призваний на строкову вiйськову службу.

  Read More...


Щодо права на пiльгову пенсiю PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ ПЕНСIЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

 

ПИТАННЯ: Менi 58 повних рокiв, загальний трудовий стаж - 40 рокiв. Чи маю право на пiльгову пенсiю, оскiльки дев’ять рокiв три мiсяцi (з 25 червня 1984 до 1 жовтня 1993 р.) працював в ОКП "Комунальник" оператором хлораторних установок, що пов’язане iз збереженням та використанням хлору?

  Read More...


Про єдиний внесок на матерiальну допомогу PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Департамент податкiв i зборiв з фiзичних осiб
Управлiння адмiнiстрування єдиного внеску,
методологiї та розгляду звернень платникiв податкiв

ПИТАННЯ: Чи нараховується єдиний внесок на суми матерiальної допомоги?

  Read More...


Про iндексацiю заробiтної плати PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент стратегiчного планування та аналiзу

 

ПИТАННЯ: З 1 квiтня 2017 р. на пiдприємствi було пiдвищено оклади на суму, меншу вiд iнпексаиiї за вiдповiдний пеоiод. Фiксовану суму iндексацiї слiд виплачувати тiльки за один мiсяць (квiтень) чи до наступного пiдвищення окладiв? Чи втрачає працiвник фiксовану суму iндексацiї в разi переведення його на iншу посаду?

  Read More...


Щодо виплати вихiдної допомоги PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ

 

ПИТАННЯ: Чи можна виплатити вихiдну допомогу працiвниковi пiд час звiльнення за ст. 44 КзпП у разi його призову або вступу на вiйськову службу, направлення на альтернативну (невiйськову) службу (п. 3 ст. 36 КЗпП)?

  Read More...


Про поворотне прийняття на роботу PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Юридичний департамент

 

ПИТАННЯ: Якщо скорочено посаду, чи має працiвник переважне право на укладення трудового договору в разi поворотного прийняття на роботу на цьому самому пiдприємствi? Чи повинен власник повiдомити працiвника про таке повторне прийняття? Чи передбачено вiдповiдальнiсть за таке неповiдомлення?

  Read More...


Щодо строку попередження PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Юридичний департамент

 

ПИТАННЯ: Чи може строк попередження про скорочення посад бути бiльш нiж два мiсяцi?

  Read More...


Щодо пiдписання наказу PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Юридичний департамент

 

ПИТАННЯ: Хто може бути надiлений правом пiдписувати наказ про прийняття на роботу, крiм керiвника пiдприємства, якими документами це передоачено?

  Read More...


Про одиноку матiр PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Юридичний департамент

 

ПИТАННЯ: Хто є одинокою матiр’ю? Чи є такою розлучена жiнка, яка має малолiтню дитину, в актовому записi про народження якої вiдомостi про батька зазначенi на пiдставi свiдоцтва про шлюб?

  Read More...


Строковi трудовi договори: особливостi укладення та припинення PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Юридичний департамент

 

Право кожного на працю, що включає можливiсть заробляти собi на життя працею, яку вiн вiльно обирає або на яку вiльно погоджується, закрiплене ст. 43 Конституцiї України.

  Read More...


Страница 2 из 2
<< Первая < Предыдущая 1 2 Следующая > Последняя >>