Федерация профсоюзов Одесской области

Октября 2017


Оподаткування допомоги на поховання PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Управлiння обслуговування платникiв ДПI у Шевченкiвському районi м.Києва
Вiддiл реєстрацiї та облiку платникiв

 

ПИТАННЯ: Чи оподатковується грошова допомога, надана на поховання родичам померлого працiвника?

  Read More...


Щодо строку проведення iнспекцiйного вiдвiдування (невиїзного iнспектування) PDF  | Печать |  Написать письмо

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦI

ЛИСТ
08.09.2017 N 9151/4/4.1-ДП-17

 

Департамент з питань працi Держпрацi розглянув звернення стосовно надання роз'яснень та повiдомляє.

У пунктi 10 Порядку здiйснення державного контролю за додержанням законодавства про працю (далi - Порядок контролю), затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.04.2017 р. N 295 "Деякi питання реалiзацiї статтi 259 Кодексу законiв про працю України та статтi 34 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", визначено, що тривалiсть iнспекцiйного вiдвiдування, невиїзного iнспектування не може перевищувати 10 робочих днiв, для суб'єктiв мiкропiдприємництва та малого пiдприємництва - двох робочих днiв.

  Read More...


Як обрати сімейного лікаря: покрокова інструкція від МОЗ PDF  | Печать |  Написать письмо

30.10.2017 | 15:23 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Тепер медична допомога не прив’язана до місця прописки, проживання чи розміру хабара. Кожен українець може вибрати терапевта, педіатра, або сімейного лікаря у будь-якому медичному закладі, а гроші за ваше медичне обслуговування заплатить держава. Поки приписна кампанія (процес вибору лікаря і укладення договорів) триває у пілотному режимі. А дата початку всеукраїнської кампанії буде визначена після того, як закон №6327 підпише Президент. Як обрати сімейного лікаря – далі у статті.

  Read More...


Додаткове благо у вигляді безоплатного харчування PDF  | Печать |  Написать письмо

Щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб, військовим збором доходу, отриманого фізичною особою як додаткове благо у вигляді безоплатного харчування та нарахування на такий дохід єдиного внеску

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 26.10.2017 р. № 2400/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула звернення щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб, військовим збором доходу, отриманого фізичною особою як додаткове благо у вигляді безоплатного харчування та нарахування на такий дохід єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) і в межах компетенції повідомляє.

  Read More...


Щодо пiльгової пенсiї за сумiсними роботами PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Вiддiл регулювання умов i охорони працi

 

ПИТАННЯ: Яка рiзниця мiж роботою на умовах сумiсництва та за сумiщенням професiй?

У пунктi 9 Порядку застосування Спискiв № 1 i № 2 пiд час обчислення стажу роботи, що дає право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах, йдеться про сумiсництво чи сумiщення професiй?

  Read More...


Домовленiсть керiвникiв сторони органiв виконавчої влади, профспiлкової сторони та сторони роботодавцiв Генеральної угоди про регулювання основних принципiв i норм реалiзацiї соцiально-економiчної полiтики i трудових вiдносин в Українi на 2016 - 2017 рок PDF  | Печать |  Написать письмо

 

23 березня 2017 року
м. Київ

З метою реалiзацiї у повному обсязi пунктiв 2.52.3 та 2.89 Генеральної угоди про регулювання основних принципiв i норм реалiзацiї соцiально-економiчної полiтики i трудових вiдносин в Українi на 2016 - 2017 роки та виконання доручень Прем'єр-мiнiстра України щодо посилення соцiального захисту працiвникiв, якi зайнятi на шкiдливих роботах, сторони домовилися:

  Read More...


29.10.2017 PDF  | Печать |  Написать письмо

 

Распределение по разделам:

  Read More...


На совместителя распространяются все предусмотренные законодательством о труде гарантии, поэтому его увольнение во время пребывания на больничном является противозаконным PDF  | Печать |  Написать письмо

30.10.17

Автор: Александр Боков, Юридический интернет-ресурс "Протокол", (дело № 199/1258/16-ц, 27.09.12017).

Фабула судебного акта: ВССУ, отменив решение апелляционного суда, оставил в силе решение суда первой инстанции и при этом отметил, что на совместителя распространяются все гарантии работника, а, следовательно, его невозможно уволить во время пребывания на больничном, поскольку увольнение работника-совместителя в связи с принятием на работу работника, не являющегося совместителем, является увольнением по инициативе работодателя. Ведь, согласно ч. 3 ст. 40 КЗоТ Украины не допускается увольнение работника по инициативе собственника или уполномоченного им органа в период его временной нетрудоспособности (кроме увольнения по пункту 5 настоящей статьи), а также в период пребывания работника в отпуске.

  Read More...


Основания для материальной ответственности работника: на что обратить внимание работодателям и работникам PDF  | Печать |  Написать письмо

30.10.17

Любая работа предполагает определенный уровень ответственности. Однако законодательством предусмотрена и материальная ответственность, что является своеобразным страховым аспектом деятельности предприятия. В каких случаях несут материальную ответственность работники − рассмотрим далее.

  Read More...


В Украине запустят электронный реестр листков нетрудоспособности PDF  | Печать |  Написать письмо

30.10.17

В ближайшее время представители Фонда социального страхования Украины с представителями Министерства здравоохранения Украины и Министерства социальной политики Украины совместно с экспертами проекта "Вместе против коррупции" начнут работу над созданием сервиса для электронного реестра листков нетрудоспособности.

  Read More...


Страница 3 из 38
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>