Федерация профсоюзов Одесской области

Марта 2017


Про застосування результатiв атестацiї робочих мiсць за умовами працi PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умови працi
Вiддiл регулювання умов та охорони працi

 

ПИТАННЯ: Чи можна застосувати результати атестацiї робочих мiсць за умовами працi, проведеної на пiдприємствi до його лiквiдацiї (перетворення), до працiвникiв утвореного через перетворення пiдприємства?

  Read More...


Право на додаткову вiдпустку PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умови працi
Вiддiл регулювання умов та охорони працi

 

ПИТАННЯ: Якi категорiї працiвникiв мають право на додаткову вiдпустку i якої тривалостi за використання в роботi електронно-обчислювальних машин (у тому числi комп'ютера)?

  Read More...


Про надання додаткової вiдпустки за сумiсництвом PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО ПРАЦI ТА СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Сектор режимiв працi, вiдпочинку та норм працi

ПИТАННЯ: Чи можна надавати працiвникам, якi працюють за сумiсництвом з оплатою працi пропорцiйно до вiдпрацьованого часу, додаткову вiдпустку за ненормований робочий день з урахуванням фактичного навантаження i пропорцiйно до вiдпрацьованого часу на вiдповiднiй посадi?

  Read More...


Щодо прав працiвникiв у галузi охорони працi PDF  | Печать |  Написать письмо

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦI

ЛИСТ
18.11.2016 N 11506/1/4.4-ДП-16

Про обов'язок створення на робочому мiсцi в
кожному структурному пiдроздiлi умов працi
вiдповiдно до нормативно-правових актiв,
а також забезпечення додержання вимог законодавства
щодо прав працiвникiв у галузi охорони працi

Статтею 13 Закону на роботодавця покладено обов'язок створення на робочому мiсцi в кожному структурному пiдроздiлi умов працi вiдповiдно до нормативно-правових актiв, а також забезпечення додержання вимог законодавства щодо прав працiвникiв у галузi охорони працi.

  Read More...


Щодо перевiрок суб'єктiв господарювання PDF  | Печать |  Написать письмо

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦI

ЛИСТ
13.03.2017 N 2798/4.3/4.1-ДП-17

Держпрацi вiдповiдно до Положення про Державну службу України з питань працi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.02.2015 р. N 96, є центральним органом виконавчої влади, який реалiзує державну полiтику в сферах промислової безпеки, охорони працi, гiгiєни працi, здiйснення державного гiрничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятiсть населення, загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi, на випадок безробiття в частинi призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацiй, надання соцiальних послуг та iнших видiв матерiального забезпечення з метою дотримання прав i гарантiй застрахованих осiб.

  Read More...


Профспілки вимагають мораторію на підвищення ціни на газ тарифів на житлово-комунальні послуги PDF  | Печать |  Написать письмо

Федерація профспілок України висловлює категоричний протест проти ухваленого 28 березня 2017 року рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) «Про встановлення тарифів на послуги транспортування та розподілу природного газу».

  Read More...


Профсоюз — лучший друг работника? PDF  | Печать |  Написать письмо

31.03.17

Автор : Амброзяк Наталья, юрист

Объединение в профсоюзы является одним из важнейших трудовых прав. Не зря оно даже закреплено в Основном Законе — Конституции Украины (ч. 3 ст. 36). Но что такое профсоюз: отголоски прошлого или эффективный механизм борьбы за права работников? Зачем он нужен и каков его статус? Об этом и поговорим в сегодняшней статье.

  Read More...


НДФЛ и командировка PDF  | Печать |  Написать письмо

Щодо практичного застосування норм чинного законодавства

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 24.03.2017 р. № 5972/6/99-99-13-02-03-15

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), розглянула листи щодо практичного застосування норм чинного законодавства і в межах компетенції повідомляє таке.

  Read More...


Розраховуємо дні невикористаної відпустки, якщо працівник відпрацював менше місяця PDF  | Печать |  Написать письмо

31.03.17

У загальноосвiтньому навчальному закладi вчитель пропрацював 12-15 вересня 2016 р. i був звiльнений. Як розрахувати кiлькiсть календарних днiв щорiчної основної вiдпустки, що пiдлягає компенсацiї пiд час звiльнення працiвника, - розповіли у Мінсоцполітики.

  Read More...


Створення на підприємстві, в установі, організації комісії (обрання уповноваженого) із соціального страхування – особливості документального оформлення PDF  | Печать |  Написать письмо

31.03.17

Відповідно до пункту 3 статті 30 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 23.09.1999 р. № 1105-XIV в редакції Закону України від 28.12.2014 р. № 77 рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування.

  Read More...


Страница 1 из 29
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>