Федерация профсоюзов Одесской области

Вторник, 13 Марта 2018


Щодо компенсації за роботу у вільний від роботи день PDF  | Печать |  Написать письмо

13.03.18

Автор : Міністерство соціальної політики України

Лист від 12.02.2018 р. № 238/0/101-18/284

У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто ваше звернення і в межах компетенції повідомляється.

  Read More...


Щомісячне збільшення окладів на кілька гривень. Чи потрібно проводити індексацію зарплати? PDF  | Печать |  Написать письмо

13.03.18

На підприємстві щомісячно збільшується розмір посадових окладів на 3 гривні. Чи потрібно проводити індексацію заробітної плати при наявності підстав? Чи відноситься до недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці непроведення індексації у даному випадку?

  Read More...


Щодо застосування мінімальної зарплати в погодинному розмірі PDF  | Печать |  Написать письмо

 

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про оплату праці» (далі – Закону) заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.

  Read More...


Чи буде порушенням встановлення різних окладів працівникам за однією і тією ж посадою PDF  | Печать |  Написать письмо

 

У своєму листі від 23.11.2016 р. №1587/13/8416 Мінсоцполітики зазначає, що міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення розмірів тарифних ставок (посадових окладів) встановлюються в колективному договорі або іншому локальному документі підприємства в залежності від складності робіт, організаційно-правового рівня посади, від функцій, які виконує підрозділ, в якому працює той чи інший працівник, та інших умов праці.

  Read More...


Надання грошової допомоги пiд час щорiчної вiдпустки PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

 

ПИТАННЯ: Чи можна пiд час надання другої частини щорiчної основної вiдпустки виплатити держслужбовцю грошову допомогу в розмiрi середньомiсячної зарплати, якщо пiд час надання першої частини цiєї вiдпустки за цей самий робочий рiк йому вже виплачувалася така грошова допомога?

  Read More...


Про оплату працi за час вiдсторонення вiд виконання посадових обов’язкiв PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

 

ПИТАННЯ: Як оплатити працю працiвникiв за час вiдсторонення їх вiд виконання посадових обов’язкiв у разi закриття дисциплiнарного провадження без притягнення держслужбовця до дисциплiнарної вiдповiдальностi?

  Read More...


Переведення працiвника на iншу роботу PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Юридичний департамент

 

ПИТАННЯ: Чи може власник пiдприємства перевести працiвника на iншу роботу постiйно чи тимчасово без його згоди? Якщо це пiдприємство приватне, законодавство так само захищає права працiвника?

  Read More...


Про оплату вимушеного прогулу PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Юридичний департамент

 

ПИТАННЯ: Як поновлюють працiвника на роботi вiдповiдно до судового рiшення? Як оплачують час вимушеного прогулу та чи вiдшкодовують моральну шкоду?

  Read More...