Федерация профсоюзов Одесской области

Четверг, 22 Марта 2018


Утримання коштiв за надмiрно використанi днi щорiчних вiдпусток PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

 

ПИТАННЯ: Яку норму Порядку обчислення заробiтної плати, затвердженого постановою Кабмiну вiд 08.02.95 р. № 100, слiд використовувати, якщо пiд час звiльнення потрiбно вiдрахувати кошти за днi вiдпустки, що були наданi в рахунок невiдпрацьованої частини робочого року?

  Read More...


Щодо застосування коригувального коефiцiєнта PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

 

ПИТАННЯ: Наказом по пiдприємству посадовi оклади було пiдвищено з 1 квiтня 2017 р. Новi штатнi розписи узгоджено з представником трудового колективу. Чи слiд було застосовувати коригувальний коефiцiєнт для нарахування сум за час вiдпустки у зв’язку з пiдвищенням окладiв?

  Read More...


Про коригування зарплати PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

 

ПИТАННЯ: Чи має коригуватися зарплата на коефiцiєнт пiдвищення пiд час обчислення середньої зарплати для оплати часу вiдпустки за перiод до переведення на нижчу посаду?

  Read More...


Урахування премiї для оплати часу вiдпустки PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

 

ПИТАННЯ: Чи потрiбно враховувати премiю за вагомий особистий внесок в органiзацiю та налагодження проектно-кошторисної та аналiтичної роботи, спрямованої на пiдвищення ефективностi роботи, для обчислення середньої зарплати в усiх випадках її збереження, а також для розрахунку сум для оплати часу вiдпустки?

  Read More...


Пенсионная и ЕСВ-отчетность: исправляем ошибки в персональных данных PDF  | Печать |  Написать письмо

22.03.18

Боршовская Валентина, заместитель директора Департамента информационных систем и электронных реестров ПФУ.

  Read More...


Ограничивается ли минзарплатой размер больничных, если застрахованное лицо перед устройством на работу было на учете в центре занятости PDF  | Печать |  Написать письмо

22.03.18

Применяется ли ограничение минимальной заработной платой размера пособия по временной нетрудоспособности, при наступлении страхового случая (временная нетрудоспособность в августе 2017 г.), если застрахованное лицо перед устройством на работу находилось на учете в центре занятости и получало пособие по безработице? Засчитывается ли период получения пособия по безработице в страховой стаж?

  Read More...


Щодо затвердження результатiв атестацiї робочих мiсць PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Вiддiл регулювання умов i охорони працi

 

ПИТАННЯ: У яких установах треба обов’язково узгоджувати пiдсумки проведення атестацiї у 2017 р. та до яких установ подавати матерiали? Якщо для кiлькох професiй пiдтверджується право на пiльгове пенсiйне забезпечення за Списком № 2, чи має право Пенсiйний фонд вимагати затвердження результатiв атестацiї управлiнням Держпрацi i чи не втратять працiвники пiльговий стаж через вiдсутнiсть такого затвердження ?

  Read More...