Федерация профсоюзов Одесской области

Понедельник, 26 Марта 2018


Про вихiдну допомогу PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Юридичний департамент

 

ПИТАННЯ: У яких випадках у разi звiльнення працiвника виплачується вихiдна допомога i в якому розмiрi?

ВIДПОВIДЬ: Пiд вихiдною допомогою пiд час звiльнення слiд розумiти гарантовану державою грошову суму (компенсацiю), яка виплачується працiвниковi одноразово в передбачених законом випадках пiдприємством, установою, органiзацiєю в разi звiльнення його з роботи.

  Read More...


Щодо строку звiльнення PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Юридичний департамент

 

ПИТАННЯ: Чи обов’язково потрiбно вiдпрацьовувати два тижнi в разi звiльнення за угодою сторiн та звiльнення за власним бажанням?

  Read More...


Оплата працi за час випробувального термiну PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

 

ПИТАННЯ: З 10 сiчня до 2 лютого 2018 р. чоловiк працював начальником технiчного вiддiлу служби ремонту мiської клiнiчної лiкарнi.

  Read More...


Про виплату середньої зарплати за час перебування на курсах PDF  | Печать |  Написать письмо

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

 

ПИТАННЯ: Як виплачують середню зарплату працiвникам, направленим на курси пiдвищення квалiфiкацiї?

ВIДПОВIДЬ: За статтею 122 КЗпП у разi направлення працiвникiв для пiдвищення квалiфiкацiї з вiдривом вiд виробництва за ними зберiгається мiсце роботи (посада) i провадяться виплати, передбаченi законодавством.

  Read More...