Федерация профсоюзов Одесской области

Июля 2019


Як скласти Протокол засідання комісії із соціального страхування PDF  | Печать |  Написать письмо

23.07.19

Рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства про призначення або відмову у призначенні матеріального забезпечення застрахованим особам обов'язково оформлюються Протоколом засідання комісії із соціального страхування (рішенням уповноваженого) в день їх прийняття.

  Read More...


О переводе на другую работу на том же предприятии и денежной компенсации при увольнении PDF  | Печать |  Написать письмо

24.07.19

Статьей 36 КЗоТ предусмотрен перевод на другую работу на том же предприятии, в учреждении, организации, а также перевод на работу на другое предприятие, в учреждение, организацию либо в другую местность, хотя вместе с предприятием, учреждением, организацией, допускается только с согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных в ст. 33 КЗоТ и в других случаях, предусмотренных законодательством.

  Read More...


Надання відпустки працівнику у разі припинення строкового трудового договору PDF  | Печать |  Написать письмо

25.07.19

Про право працівника на використання відпустки із подальшим звільненням передбачено у ст. 3 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504): «За бажанням працівника у разі його звільнення (крім звільнення за порушення трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням. Датою звільнення в цьому разі є останній день відпустки. У разі звільнення працівника у зв’язку із закінченням строку трудового договору невикористана відпустка може за його бажанням надаватися й тоді, коли час відпустки повністю або частково перевищує строк трудового договору».

  Read More...


Утримання із зарплати для погашення заборгованості працівника перед підприємством PDF  | Печать |  Написать письмо

25.07.19

Вичерпний перелік підстав, які дають право роботодавцю проводити утримання із зарплати для погашення заборгованості працівника перед підприємством, наведено в ч. 2 ст. 127 КЗпП. До них відносяться: повернення авансу, виданого в рахунок зарплати; для погашення невитраченого і своєчасно не поверненого авансу, виданого на службове відрядження або переведення до іншої місцевості; для повернення сум, зайво виплачених внаслідок лічильних помилок; на господарські потреби, якщо працівник не оспорює підстав і розміру відрахування; за невідпрацьовані дні відпустки у разі звільнення працівника до закінчення того робочого року, в рахунок якого він уже одержав відпустку; при відшкодуванні шкоди, завданої з вини працівника підприємству.

  Read More...


Порядок введення змін істотних умов праці PDF  | Печать |  Написать письмо

25.07.19

Що ж слід розуміти під змінами в організації виробництва і праці на підприємстві? КЗпП України не розкриває поняття таких змін, не містить він і їхнього переліку. Однак пунктом 10 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 року № 9 установлено, що зміною в організації виробництва і праці визнається раціоналізація робочих місць, уведення нових форм організації праці, у т. ч. перехід на бригадну або на індивідуальну форму, впровадження передових методів, технологій тощо.

  Read More...


16 днів між виплатою авансу та зарплати: як не помилитися в датах PDF  | Печать |  Написать письмо

25.07.19

Строки та періодичність виплати зарплати працівникам закріплені в ст. 115 КЗпП і ст. 24 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР.

Цими нормами передбачено, що виплата зарплати повинна здійснюватися:

  Read More...


Обзор интернет-изданий (22.07.2019 - 28.07.2019) PDF  | Печать |  Написать письмо

28.07.19


Надбавка за вислугу років медичним працівникам виплачується щомісяця за основним місцем роботи та за сумісництвом

  Read More...


Имеет ли право женщина на "детский" отпуск, если ее несовершеннолетняя дочь родила ребенка PDF  | Печать |  Написать письмо

29.07.19


Работница сама воспитывает дочь 17 лет, которая родила ребенка в июне 2019 года. Имеет ли право такая работница на социальный отпуск на детей продолжительностью 10 календарных дней?

Законом Украины "Об отпусках" установлены государственные гарантии права на отпуска, условия, продолжительность и порядок предоставления их работникам для восстановления работоспособности, укрепления здоровья, а также для воспитания детей, удовлетворения собственных жизненно важных потребностей и интересов, всестороннего развития личности.

Законодательством об отпусках предусмотрено также предоставление дополнительного отпуска работникам, имеющим детей.

  Read More...


Працівник отримав винагороду за підсумками роботи за рік. Чи враховувати при обчисленні відпускних? PDF  | Печать |  Написать письмо
  • 29.07.19

Пунктом 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати визначено, що обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки провадиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки.

  Read More...


Трудовая книжка стала заложником работодателя. Как вернуть документ? PDF  | Печать |  Написать письмо
  • 29.07.19

·

· Согласно ст.48 Кодекса законов о труде Украины (далее - КЗоТ Украины) трудовая книжка является основным документом о трудовой деятельности работника.

· Трудовые книжки ведутся на всех работников, работающих на предприятии, в учреждении, организации или у физического лица более пяти дней. Трудовые книжки ведутся также на внештатных работников при условии, если они подлежат государственному социальному страхованию, студентов высших и учащихся профессионально-технических учебных заведений, которые продолжают учиться на следующем образовательно-квалификационном уровне и проходят стажировку на предприятии, в учреждении, организации.

  Read More...


Страница 2 из 32
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>