Федерация профсоюзов Одесской области


Проводимо вакцинацію працівників від грипу PDF Печать E-mail

Проводимо вакцинацію працівників від грипу

22.10.18

Восени ймовірність захворіти на грип зростає в рази. I турботливі роботодавці приймають рішення щодо вакцинації своїх працівників. Але як її організувати та відобразити в обліку? Чи буде її вартість оподатковуваним доходом працівників? Про це й поговоримо

Що таке вакцинація?

Загальні питання проведення вакцинації врегульовано Законом про санітарне благополуччя та Законом про захист від інфекційних хвороб. Порядок проведення вакцинації викладено у Календарі щеплень. Згідно з цим Календарем, вакцинація (або щеплення, імунізація — у цьому випадку це тотожні терміни) — це створення в людини штучного імунітету до певних інфекційних хвороб шляхом введення вакцини чи імуноглобуліну.

Згідно з Календарем щеплень усі щеплення поділяються на обов'язкові та рекомендовані. Обов'язкові профілактичні щеплення проти грипу проводять працівникам підприємств, установ, які працюють на ендемічних територіях і за епідемічними показаннями (розд. IV Календаря щеплень).

Ендемічні території

Ендемічні території — це території, у межах яких протягом тривалого часу зареєстровано непоодинокі випадки захворювання населення інфекційною хворобою.

Пункт 1 розд. IV Календаря щеплень

Отже, згідно з абз. 4 ст. 12 Закону про захист від інфекційних хвороб, обов'язкові щеплення проти грипу можуть проводитися після виникнення епідемії грипу на тій чи іншій території. Про проведення обов'язкового щеплення повідомляє відповідний головний державний санітарний лікар або СБУ.

Рекомендовані ж щеплення можуть проводитися трудовим колективам підприємств (розд. III Календаря щеплень). Крім того, на її проведення необхідна згода працівників. Відмова від її проведення не може розглядатися як невиконання працівником своїх трудових обов'язків, працівника за це не може бути покарано.

Як документально оформити вакцинацію?

Якщо на підприємстві є колективний договір, про регулярне проведення рекомендованих щеплень варто зазначити в такому договорі. Але це не обов'язково, як, зрештою, і сама наявність колективного договору на підприємстві.

Підставою для проведення вакцинації є наказ керівника підприємства (див. зразок). У наказі зазначається, який саме вид вакцинації провадиться, чи є вона обов'язковою, чи рекомендованою. Також у самому наказі або в додатку до нього слід навести перелік працівників, які підлягають вакцинації, осіб, відповідальних за її проведення, терміни вакцинації.

Зразок

Зразок наказу керівника підприємства на проведення вакцинації працівників

 

Перед складанням такого наказу слід з'ясувати, хто бажає пройти вакцинацію. Це можна зробити за допомогою заяв від працівників. Якщо працівників чимало, на нашу думку, достатньо ознайомити їх з наказом під підпис. Кожен бажаючий має залишити напис: «Не заперечую» або «Бажаю пройти вакцинацію». Звісно, вакцинацію за рахунок роботодавця пройдуть лише ті працівники, які виявили таке бажання.

Також перед видаванням наказу про вакцинацію роботодавець має визначитися, де і хто саме її проводитиме. Тут є два варіанти:

1) укласти договір із закладом охорони здоров'я про вакцинацію працівників. Постійно діючий або тимчасовий кабінет щеплень може створюватися у закладі охорони здоров'я незалежно від форми власності, що має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (п. 4 Положення №595);

2) організувати на підприємстві власний кабінет щеплень. Такий кабінет може бути як діючим постійно, так і тимчасовим. Примірні вимоги до кабінету щеплень та до медперсоналу, що в ньому працює, встановлено Наказом №1095.

Наступний етап — це власне проведення вакцинації і документальне відображення цієї операції. Iнформацію про проведену вакцинацію потрібно внести до «Медичної карти амбулаторного хворого» (форма №025/о) до відповідного розділу «Відомості про щеплення». За потреби на підставі цієї інформації лікувальний заклад оформлює працівникові довідку про проведені щеплення. У довідці зазначають всі дані щодо вакцини: її назву, назву виробника, дозу, серію.

Для підтвердження фактичного проведення вакцинації кожного працівника (а не лише його оплати) роботодавець може зобов'язати своїх працівників надати такі довідки. Хоча обов'язку збирати такі довідки законодавство на сьогодні не встановлює. Підтвердити факт надання медичних послуг може й інший первинний документ (зокрема, акт), наданий закладом охорони здоров'я на підставі договору з ним.

Єдиний соцвнесок

Вартість вакцинації працівників не є об'єктом нарахування ЄСВ. Адже такий вид доходу не зазначено у ст. 7 Закону про ЄСВ. Також підтвердженням того, що вакцинація не є об'єктом нарахування ЄСВ, є п. 3.27 та 3.30 розд. I Iнструкції №5 та п. 10 та 13 розд. II Переліку 1170.

Утім, для уникнення непорозумінь під час перевірок варто у внутрішніх розпорядчих документах роботодавця зазначити, що вартість вакцинації не належить до фонду оплати праці підприємства.

Податок на доходи фізосіб

Згідно з пп. 165.1.19 ПКУ, не є об'єктом оподаткування ПДФО кошти або вартість послуг, що надаються за рахунок роботодавця на вакцинацію працівника, спрямовану на профілактику захворювань у період загрози епідемій відповідно до Закону про санітарне благополуччя.

На сьогодні податківці трактують цю норму таким чином: усі види щеплень, проведені відповідно до Календаря щеплення, не є об'єктом оподаткування ПДФО. Це стверджує ДФСУ у ЗIР (підкатегорія 103.04), а також територіальні податкові органи, наприклад ГУ ДФС у Харківській області в листі від 03.11.2015 р. №3718/10/20-40-17-02-14.

Звісно, щоб довести виконання всіх умов, зазначених у пп. 165.1.19 ПКУ, самих лише Календаря щеплень та наказу керівника про вакцинацію недостатньо. Підтвердними документами можуть бути договір із закладом охорони здоров'я про проведення вакцинації, документи на оплату послуг із вакцинації. Якщо підприємство придбало вакцину самостійно, мають бути документи, що підтвердять придбання.

Якщо вакцинацію було проведено у власному кабінеті щеплень підприємства, мають бути наказ про його створення та документи, які підтверджують витрати на його обладнання та оплату праці медперсоналу.

Вартість неоподатковуваної вакцинації роботодавець відображає у ф. №1ДФ з ознакою доходу «143».

Якщо ж її було проведено не в терміни за Календарем щеплень, то податківці вважатимуть її вартість, збільшену на коефіцієнт за п. 164.5 ПКУ, додатковим благом працівника, яке оподатковується ПДФО за ставкою 18%. Оскільки дохід надається працівникові у негрошовій формі, то ПДФО потрібно утримати з його грошових доходів. Таким чином, ПДФО у цьому випадку сплачується за рахунок коштів працівника, а не роботодавця. У ф. №1ДФ оподатковувану вакцинацію відображають з ознакою доходу «126».

Військовий збір

Оскільки вартість вакцинації не є об'єктом оподаткування ПДФО за наявності відповідного документального підтвердження, то у разі виконання цієї вимоги така вартість не підлягає оподаткуванню і військовим збором.

Якщо оплату за щеплення оподатковують ПДФО, на таку суму нараховується військовий збір за ставкою 1,5%. При цьому базою оподаткування буде вартість вакцинації — коефіцієнт за п. 164.5 ПКУ з метою нарахування військового збору не застосовується. Сплачується такий військовий збір теж за рахунок інших доходів працівника, а не за рахунок роботодавця.

Бухгалтерський облік

З огляду на норму ст. 9 Закону про бухоблік усі господарські операції повинні відображатися в обліку на підставі правильно оформлених первинних документів. Тому для відображення в обліку понесених витрат на вакцинацію слід отримати від закладу охорони здоров'я акт наданих послуг.

Далі треба з'ясувати напрям понесених витрат. Згідно зі ст. 1 Закону про охорону праці, лікувально-профілактичні заходи є частиною охорони праці працівників у процесі їхньої трудової діяльності. Отже, витрати на вакцинацію — це витрати на охорону праці працівників.

Щоправда, за п. 15.8 П(С)БО 16 витрати на охорону праці належать до загальновиробничих витрат. Але ж не всі підприємства є виробничими, та й щеплення проводиться не тільки для виробничого та загальновиробничого персоналу.

На думку автора, в такому випадку вакцинацію відображають:

— виробничого та загальновиробничого персоналу — на рахунку 91 «Загальновиробничі витрати»;

— адміністративного персоналу — на рахунку 92 «Адміністративні витрати»;

— відділів реалізації та збуту — на рахунку 93 «Витрати на збут» тощо.

Визнаються такі витрати за загальними правилами П(С)БО 16. Тобто аванс (передоплата) за послугами з вакцинації до витрат не потрапляє. Витрати визнаються:

— або одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені;

— або, якщо такі витрати неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, у складі витрат того звітного періоду, в якому їх було здійснено.

Та визнання витрат відбувається на підставі акта або іншого первинного документа від медичного закладу про проведену вакцинацію.

Приклад Керівник підприємства прийняв рішення про проведення вакцинації працівників проти грипу. Вакцинація в цьому випадку є рекомендованою.

Витрати на вакцинацію в повному обсязі оплачено: 50% — коштом підприємства, а 50% — за рахунок працівників, тобто як утримання із зарплати за заявою кожного працівника. Вартість вакцинації на одного працівника становить 500,00 грн. Вакцинації підлягають 10 працівників. Підприємство свою оплату за працівників оформило як надання допомоги на лікування, тобто без оподаткування.

За зазначеними операціями бухгалтерія підприємства зробила відповідні проведення (див. таблицю).

Таблиця

Відображення в обліку підприємства проведення вакцинації


з/п

Зміст операції

Кореспонденція

Сума, грн

Д-т

К-т

1.

Перераховано передоплату за вакцинацію медичному закладу

371

311

5000,00

2

Нараховано заборгованість працівників щодо 50% вартості вакцинації

663

631

2500,00

3.

Проведено вакцинацію

91 — 94

631

2500,00

4.

Проведено залік заборгованості

631

371

5000,00

Автор:

Галина Казначей

Джерело

«Дебет-Кредит»