Федерация профсоюзов Одесской области


Як проводити відрахування з зарплати та в якому розмірі? Роз'яснення від Держпраці PDF Печать E-mail

09.11.18

При кожній виплаті зарплати загальний розмір усіх відрахувань не може перевищувати 20%

Держпраці у Львівській області роз'яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 29 Закону «Про оплату праці» при укладанні з працівником трудового договору (контракту) роботодавець доводить до його відома умови оплати праці, розміри, порядок і строки виплати заробітної плати, підстави, згідно з якими можуть провадитися відрахування із заробітної плати у випадках, передбачених законодавством.

Випадки, у яких можуть здійснюватися відрахування із заробітної плати, передбачені у ст. 127 КЗпП. Зокрема відрахування можна здійснювати для повернення авансу, виданого в рахунок заробітної плати; для повернення сум, зайво виплачених внаслідок лічильних помилок; для погашення невитраченого і своєчасно не поверненого авансу, виданого на службове відрядження або переведення до іншої місцевості; на господарські потреби, якщо працівник не оспорює підстав і розміру відрахування.

У цих випадках власник або уповноважений ним орган вправі видати наказ (розпорядження) про відрахування, але не пізніше одного місяця з дня закінчення строку, встановленого для повернення авансу, погашення заборгованості або з дня виплати неправильно обчисленої суми.

Окрім цього відрахування можуть здійснюватись за невідроблені дні відпустки при звільненні працівника до закінчення того робочого року, в рахунок якого він вже одержав відпустку. Відрахування за ці дні не провадиться, якщо працівник звільняється з роботи з підстав, зазначених в п. 356 ст. 36 і п. 12 і 5 ст. 40 КЗпП, а також при направленні на навчання та у зв’язку з переходом на пенсію.

Відрахування також має право здійснювати роботодавець з метою відшкодування шкоди, завданої працівником підприємству.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 128 КЗпП, при кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань не може перевищувати 20%.

Звертаємо увагу, що про усі розміри і підстави відрахувань та утримань із заробітної плати, відповідно до вимог ст. 110 КЗпП, роботодавець зобов’язаний повідомити працівника при виплаті заробітної плати.

Володимир Козич,
головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення

***

Читайте також: Відрахування із зарплати працівника шкоди, завданої з його вини: роз'яснює Держпраці

«Дебет-Кредит»