Федерация профсоюзов Одесской области


Проект Трудового кодексу PDF Печать E-mail

 

На розгляд Верховної Ради проект Трудового кодексу України (доопрацьований, реєстр. № 1658).

Зазначеним проектом Трудового кодексу України:

 • передбачається забезпечення здійснення більш відкритої та прозорої політики при прийнятті актів законодавства про працю, зокрема передбачається, що всі норми про працю є публічними та підлягають оприлюдненню;
 • визначається понятійний апарат трудового законодавства;  
 • передбачається оформлення трудових відносин шляхом укладення трудового договору між працівником і роботодавцем у письмовій формі;
 • регламентується питання виконання заступником керівника  обов’язків керівника, в тому числі і за умови, що посада керівника стала вакантною;
 • регламентується порядок продовження трудових відносин з працівником у разі злиття, приєднання, поділу або перетворення юридичної особи, в якої він працює;
 • регламентується питання виконання працівником роботи дистанційно (тобто поза приміщенням роботодавця);
 • врегульовано проблемні питання трудових відносин тимчасових працівників;  
 • визначається порядок прийняття на роботу особи, яку обрано на посаду, прийняття на роботу за конкурсом, прийняття на роботу на підставі рішення суду тощо;
 • визначається порядок припинення трудових відносин у зв’язку зі смертю працівника, визнання його безвісно відсутнім, оголошеного померлим, а також у зв’язку з відсутністю його на роботі з невідомих причин більше ніж два місяці;
 • визначається порядок припинення трудових відносин у разі смерті роботодавця — фізичної особи, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;
 • передбачається збільшення тривалості щорічної основної відпустки з 24 до 28 днів;
 • регламентуються повноваження державних інспекторів праці з урахуванням вимог, визначених законодавством ЄС, що не дозволить роботодавцю уникнути відповідальності за порушення трудових прав працівників;
 • встановлюються додаткові гарантії для вагітних жінок, зокрема за ними зберігається середній заробіток за час проходження медичного огляду, пов’язаного з вагітністю;
 • встановлюються норми щодо права на репатріацію працівників, зокрема передбачається, що репатріація працівника має бути організована роботодавцем, а у разі неможливості забезпечення її організації роботодавцем — компетентним органом влади, визначеним Кабміном, з наступним відшкодуванням витрат за рахунок роботодавця тощо;
 • визначення  професійної (службової) кар’єри та засобів її здійснення, що спонукатимуть працівників більш відповідально виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором з метою їх професійного росту чи просування (підвищення) по службі. Водночас перерва в роботі, яка виникла через сімейні обов’язки (догляд за дітьми, хворими родичами)  або певні обставини, пов’язані зі станом здоров’я, не може бути перешкодою для кар’єрного зростання;
 • визначає чіткі завдання інспекції праці, повноваження інспекторів, їх права та службові обов’язки.

За матеріалами Мінсоцполітики України

холдинг професійних послуг «Західна кoнсалтингoва група»