Федерация профсоюзов Одесской области


Розрахункові та касові операції: відповіді на запитання PDF Печать E-mail

13.08.19


Розрахунки у безготівковій формі через установи банку – РРО не потрібен

 

Згідно з п. 1.4 гл. 1 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року №22, безготівкові розрахунки – це перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді. Згідно із п. 12 ст. 9 Закону «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються якщо в місці отримання товарів (надання послуг) операції з розрахунків у готівковій формі не здійснюються (оптова торгівля тощо). Отже, при здійсненні розрахункових операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) застосування реєстратора розрахункових операцій є обов’язковим. При здійсненні розрахунків у безготівковій формі через установи банку реєстратор розрахункових операцій не застосовується.

РРО не потрібен при здійсненні операцій безпосередньо не пов’язаних з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна, але обов’язковий – при прийманні орендної плати, оплати комунальних послуг

При здійсненні операцій, безпосередньо не пов’язаних з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна, а саме операцій, доходи від яких включаються до складу інших операційних доходів (від операційної оренди активів; від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; роялті, відсотків, отриманих на залишки коштів на поточних рахунках в банках, від реалізації оборотних активів тощо) або інших доходів (зокрема від реалізації фінансових інвестицій; від неопераційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі господарської діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства), реєстратори розрахункових операцій і розрахункові книжки не застосовуються. При цьому суб’єкти господарювання проводять зазначені операції з оформленням прибуткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником, підпис яких може бути засвідчений відбитком печатки цієї/цього установи/підприємства (використання печатки не є обов’язковим). Водночас, при проведенні розрахунків у готівковій формі за послуги з надання в оренду нерухомого майна, оплаті комунальних послуг, передбачених договором оренди, суб’єкти господарювання зобов’язані застосовувати РРО.

Прийняття оплати за путівки – через РРО

Основним нормативно-правовим актом, що регулює розрахунки за готівку є Закон України від «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», який є спеціальним законом. Встановлення вимог щодо проведення розрахункових операцій за готівку іншими законами, крім Податкового кодексу України, заборонено. Відповідно до ст.2 вказаного Закону розрахункова операція – це приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки - оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або, у разі повернення товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця.
Отже, у разі реалізації путівок, РРО необхідно використовувати на загальних підставах відповідно до вимог чинного законодавства. Разом з тим, проведення розрахунків за реалізовані путівки виключно через банківські установи не вимагає обов’язкового застосування РРО.

Не більше 50 тисяч гривень - обмеження для юридичних осіб та ФОП при розрахунку протягом дня з фізичними особами

Відповідно до п. 6 розд. ІІ Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 29 грудня 2017 року №148, суб’єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами, зокрема з фізичними особами – у розмірі до 50000 (п’ятдесяти тисяч) грн. уключно. Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які мають ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської фінансової установи для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку. Кількість фізичних осіб, з якими здійснюються готівкові розрахунки, протягом дня не обмежується. Вказане обмеження стосується і розрахунків під час оплати за товари, придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок готівки, одержаної за допомогою електронного платіжного засобу.

На ФОП та посадових осіб юридичної особи накладається штраф за порушення порядку проведення готівкових розрахунків

Згідно з п. 111.1 ПКУ, за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, застосовується, зокрема адміністративна відповідальність. Відповідно до частини першої ст. 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через два місяці з дня його виявлення, за винятком випадків, коли справи про адміністративні правопорушення відповідно до КУпАП підвідомчі суду (судді). Таким чином, за порушення порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги) адміністративне стягнення може бути накладено ДФС на посадових осіб юридичної особи (головного бухгалтера, директора) та фізичних осіб – підприємців не пізніше ніж через два місяці з дня вчинення правопорушення, а в разі триваючого правопорушення - два місяці з дня його виявлення. Статтею 2342 КУпАП передбачено, що ДФС розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані, зокрема з порушенням порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги) – ст. 16315 КУпАП

1095 днів – термін давності для застосування штрафів за порушення готівкових розрахунків

Відповідно до ст. 15 Закону «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» контроль за додержанням суб’єктами господарювання порядку проведення розрахунків за товари (послуги), інших вимог Закону здійснюють контролюючі органи шляхом проведення фактичних та документальних перевірок відповідно до Податкового кодексу України. Оскільки Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» не передбачено термін давності для застосування штрафних санкцій за порушення вимог щодо проведення розрахунків у готівковій та/або безготівковій формі із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів, то застосовуються норми ПКУ, згідно з якими такий термін становить 1095 днів.

Які штрафи залишилися із скасуванням Указу «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки»

Від 23 червня 2019 року (день, наступний за днем опублікування Указу Президента України від 20.06.2019 №418/2019 в «Урядовому кур'єрі» – опубліковано 22.06.2019 в номері 116/2019) не діють фінансові санкції у вигляді штрафу за порушення суб'єктами підприємницької діяльності, а також постійними представництвами нерезидентів, норм з регулювання обігу готівки у національній валюті, що встановлюються Національним банком України.
Водночас, крім адміністративної відповідальності діють санкції за порушення Закону «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», встановлені вказаним Законом – за порушення порядку здійснення розрахункових операцій, незастосування РРО, розрахункових книжок, торгівлю не облікованими товарами та ін. (Більш детально у матеріалі
Скасовано Указ про штрафи за порушення «готівкових» норм: «танцюють усі»?

По материалам ДФС у Черкаській області

Поделитесь новостью

https://buhgalter911.com/uk