Федерация профсоюзов Одесской области


PDF Печать E-mail

21 сiчня 2016  |  .

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ

Закону України „Про колективні договори та колективні угоди”, доопрацьованого за результатами розгляду наданих пропозицій і зауважень у жовтні – листопаді 2015 року

Проект Закону України „Про колективні договори та колективні угоди” (далі – законопроект) розроблено Міністерством соціальної політики України.

Метою розроблення проекту акта є удосконалення законодавства з питань колективно-договірних відносин, про необхідність якого свідчить проведений аналіз його практичного застосування, а також взяті Україною зобов'язання відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки.

Протягом 2011 – 2012 років в Україні, за сприяння Міжнародної організації праці, реалізовувався Проект технічного співробітництва „Удосконалення колективних переговорів і дотримання трудового законодавства в Україні”.

За результатами роботи Проекту було узгоджено рекомендації щодо удосконалення законодавчої бази та існуючих практик ведення колективних переговорів в Україні.

За допомогою законопроекту Мінсоцполітики планує вирішити проблемні питання, що виникають на різних рівнях соціального діалогу, зокрема:

І. Локальний рівень

1. Законодавство не містить норми про укладення колективних договорів роботодавцями – фізичними особами.

2. Колективний договір може діяти постійно, оскільки законодавством не обмежено строк його дії. При цьому законодавство не містить порядку приєднання до сторони договору. І хоча сторони з власної ініціативи можуть розробити порядок приєднання до колективного договору, на практиці це відбувається зрідка.

На підприємствах є непоодинокі випадки, коли діюча первинна профспілкова організація ігнорує звернення новоствореної профспілки щодо формування спільного представницького органу для ведення колективних переговорів і укладення колективного договору, а також блокує можливість її приєднання до чинного договору.

Внаслідок виникнення такої ситуації новостворена первинна профспілкова організація втрачає можливість:

– поширення на неї гарантій, передбачених колективним договором;

– безпосередньої участі у формуванні змісту змін і доповнень до колективного договору та у контролі стану виконання договору.

Тобто відбувається штучне усунення новостворених первинних профспілкових організацій від колективно-договірної діяльності на підприємстві.

3. У сторін колективного договору відсутній план дій у випадку, коли виникає незалежна від них ситуація, що об'єктивно не дозволяє виконати свої зобов'язання за цим договором.

ІІ. Галузевий рівень

Відсутність у більшості випадків у профспілкової сторони соціального партнера з боку сторони роботодавців (тільки 9 угод із 91 укладено з репрезентативними об'єднаннями організацій роботодавців).

Низьке охоплення працівників підприємств приватної форми власності дією колективних угод на галузевому рівні.

ІІІ. Національний і територіальний рівень

Невідповідність змісту значної кількості положень Генеральної і територіальних угод предмету колективних переговорів, встановленого ратифікованою Україною Конвенцією про сприяння колективним переговорам № 154 (визначення умов праці й зайнятості; та/або регулювання відносин між роботодавцями й працівниками; та/або регулювання відносин між роботодавцями чи їхніми організаціями та організацією чи організаціями працівників).

Відсутнє розуміння розмежування функцій і повноважень Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування під час формування змісту колективних угод (управління об'єктами державної та комунальної форми власності) та під час здійснення інших форм соціального діалогу (формування та реалізація державної соціальної та економічної політики).

І загальна проблема, притаманна для всіх рівнів соціального діалогу, — затягування колективних переговорів, необмежений строк дії колективного договору, угоди, що містять застарілі норми та не враховують актуальні питання сьогодення.

Прийняття Закону України „Про колективні договори та колективні угоди” дозволить посилити захист прав працівника та досягнути балансу інтересів сторін соціального діалогу.

Проект акта оприлюднено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства соціальної політики України (www.mlsp.gov.ua, Проекти нормативно-правових актів).

Зауваження та пропозиції до проекту акта просимо надавати у письмовій та електронній формі протягом одного місяця з дня його оприлюднення за адресою: Міністерство соціальної політики України, 01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10; e-mail: gerasimova@mlsp.gov.ua, Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , тел.: 289-67-49, 289-52-58.