Федерация профсоюзов Одесской области


ЗМІНИ, що вносяться до Порядку проведення індексації грошових доходів населення PDF Печать E-mail

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 листопада 2021 р. N 1141

Київ

Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 1078 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 29, ст. 1471; 2015 р., N 100, ст. 3436; 2018 р., N 23, ст. 796; 2021 р., N 29, ст. 1631), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 листопада 2021 р. N 1141

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку проведення індексації грошових доходів населення

1. У пункті 1 слова "державних та приватних виконавців" замінити словами ", державних та приватних виконавців".

2. У пункті 2:

1) в абзаці четвертому слово "окладами" замінити словами "посадовими окладами";

2) в абзаці п'ятому слова "посадових осіб митної служби" виключити;

3) доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Підтримка купівельної спроможності винагород, компенсаційних та інших виплат, що сплачуються резидентами Дія Сіті працівникам та гіг-спеціалістам, забезпечується встановленою Законом України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні" вимогою до резидентів Дія Сіті щодо забезпечення визначеного таким Законом розміру середньої місячної винагороди працівників та гіг-спеціалістів, а також періодичними переглядами розміру винагороди, що здійснюються резидентами Дія Сіті в межах їх компетенції.".

3. Абзац шостий пункту 4 викласти в такій редакції:

"У разі коли особа працює / служить неповний робочий / службовий час, сума індексації визначається з розрахунку повного робочого часу / кількості календарних днів у місяці, а виплачується пропорційно відпрацьованому / службовому часу.".

4. В абзаці дванадцятому пункту 5 слово "окладів" замінити словами "посадових окладів".

5. У пункті 102:

1) слова ", посадових осіб митної служби" і ", посадова особа митної служби" виключити;

2) слова "для новоприйнятих працівників" замінити словами ", для новоприйнятих працівників".

6. В абзаці двадцять шостому додатка 4 до Порядку слово "окладів" замінити словами "посадових окладів".

____________