Федерация профсоюзов Одесской области


ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ у 2017 році PDF Печать E-mail

 

1. РОЗМІРИ ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ

Прожитковий мінімум - вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів харчування (далі - набір продуктів харчування), а також мінімального набору непродовольчих товарів (далі - набір непродовольчих товарів) та мінімального набору послуг (далі - набір послуг), необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості. (ст. 1 Закону України «Про прожитковий мінімум»). 

(грн.)

Розмір прожиткового мінімуму

(стаття 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»)

з 1 січня

з 1 травня

1 грудня

На одну особу в розрахунку на місяць

1544

1624

1700

Для дітей віком до 6 років

1355

1426

1492

Для дітей віком від 6 до 18 років

1689

1777

1860

Для працездатних осіб

1600

1684

1762

Для осіб, які втратили працездатність

1247

1312

1373

2. РОЗМІРИ мінімальнОЇ заробітнОЇ платИ

Мінімальна заробітна плата - встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці (ст. 3 Закону України «Про оплату праці»).

(грн.)

Розміри мінімальної заробітної плати

(стаття 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»)

з 1 січня

у місячному розмірі

3 200,00

у погодинному розмірі   

19,34

3. Мінімальний та максимальний розмір пенсії

Мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу (для пенсій, призначених до 01.10.2011 р., за наявності у чоловіків 25 років, а у жінок 20 років страхового стажу), (частина перша ст. 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. Тимчасово, по 31 грудня 2017 року, максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати 10740 гривень (частина третя ст. 27 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

(грн.)

з 1 січня

з 1 травня

з 1 грудня

Мінімальний розмір пенсії за віком

1247,00 

1312,00 

1373,00

Максимальний розмір пенсії

10740,00

10740,00

10740,00

 

4. Мінімальні пенсійні виплати відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 265

- у разі, коли щомісячний розмір пенсійних виплат, державної  соціальної допомоги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам (з  урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною та щомісячної доплати до пенсії у зв'язку з втратою годувальника членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання) не досягає в інвалідів (у тому числі дітей-інвалідів) прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, та в осіб, яким призначено пенсію у зв'язку з втратою годувальника, на одного непрацездатного члена сім'ї 100%, на двох – 120%, на трьох і більше – 150% прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, таким особам надається щомісячна державна адресна допомога до пенсії та державної соціальної допомоги у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.

(грн.)

у % до ПМ для осіб, які втратили працезд.

з 1 січня

з 1 травня

з 1 грудня

Мінімальна пенсійна виплата особам, визнаним інвалідами

особи, визнані інвалідами I групи

100%

1247,00

1312,00

1373,00

особи, визнані інвалідами II групи

100%

1247,00

1312,00

1373,00

особи, визнані інвалідами IIІ групи

100%

1247,00

1312,00

1373,00

Мінімальна пенсійна виплата у разі втрати годувальника

на одного утриманця

100 %

1247,00

1312,00

1373,00

на двох утриманців

120 %

1496,40

1574,40

1647,60

на трьох і більше

150 %

1870,50

1968,00

2059,50

- у разі, коли щомісячний розмір пенсійних виплат, державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію  (крім зазначених вище осіб – визнаних інвалідами і яким призначено пенсію по втраті годувальника) (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), не досягає 949 грн., таким особам надається щомісячна державна адресна допомога у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

     

5. Максимальна величина заробітку для нарахування єдиного внеску

Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску - максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює двадцяти п'яти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок  (пункт 4 частини першої ст. 1 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»).

(грн.)

Максимальна величина заробітку для нарахування єдиного внеску

з 1 січня

з 1 травня

1 грудня

40 000,00

42 100,00

44 050,00

6. Розміри пенсійних виплат шахтарям та членам їх сімей

Мінімальний розмір пенсії особам, на яких поширюється дія Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці», та працівникам, зайнятим повний робочий день під землею обслуговуванням зазначених осіб, які відпрацювали на підземних роботах не менш як 15 років для чоловіків та 7,5 років для жінок за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, встановлюється незалежно від місця останньої роботи, у розмірі 80 відсотків середньої заробітної плати шахтаря, але не менш як три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність (абзац третій частини першої ст. 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

Членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, до пенсії у зв'язку із втратою годувальника на кожного непрацездатного члена сім'ї встановлюється доплата в розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, за рахунок коштів державного бюджету в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (частина 1 ст. 7 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці»).      

( грн.)

у % до ПМ для непрацездатних осіб

з

1 січня

з

1 травня

з

1 грудня

Мінімальний розмір пенсії для шахтарів

300%

80% сер.зарплати шахтаря, але не менше

3741,00

80% сер.зарплати шахтаря, але не менше

3936,00

80 % сер.зарплати шахтаря, але не менше

4119,00

Доплата на одного утриманця до пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок травми чи профзахворювання

100%

1247,00

1312,00

1373,00

7. Пенсійні та інші виплати громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

7.1. Мінімальний розмір пенсії для непрацездатних членів сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні

Умови, порядок призначення та мінімальні розміри пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначаються актами Кабінету Міністрів України (ст. 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»).

Мінімальний розмір пенсії для непрацездатних членів сім'ї померлого годувальника (згідно п.п. 4 п. 11 Порядку обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи») становить:

для непрацездатних членів  сім'ї  померлого  годувальника, які були на його утриманні:

- на одного  непрацездатного  члена сім'ї – 50% пенсії по інвалідності померлого годувальника;

- на двох і більше непрацездатних членів сім'ї – 100% пенсії по інвалідності померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частинами.

7.2. Щомісячна компенсація сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи

Щомісячна компенсація у разі втрати годувальника призначається на кожного непрацездатного члена сім'ї, який був на його утриманні, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України (ст. 52 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»).

Розмір щомісячної компенсації сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи (згідно п. 14 Порядку обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1210) на кожного непрацездатного члена сім'ї, який був на його утриманні, становить 113,88 грн.

7.3. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, особам, віднесеним до категорії 1,2, 3 і 4

Особам, віднесеним до категорії 1, 2, 3 і 4 призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України (ст.ст. 50, 51 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»).

Додаткова пенсія (згідно п. 13 Порядку обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи») виплачується в розмірах:

(грн.)

Особам, віднесеним до категорії  1:

з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:

Інвалідам 1 групи

474,50

Інвалідам 2 групи

379,60

Інвалідам 3 групи

284,70

для інших інвалідів, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:

Інвалідам 1 групи

341,64

Інвалідам 2 групи

227,76

Інвалідам 3 групи

170,82

Особам, віднесеним до категорій 2-4

Особам,віднесеним до категорії  2:

170,82

Особам,віднесеним до категорії  3:

113,88

Особам,віднесеним до категорії  4:

56,94

дітям-інвалідам, а  також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу

170,82

7.4. Мінімальні розміри пенсій особам, визнаних інвалідами, щодо яких встановлено зв’язок із Чорнобильською катастрофою.

Умови, порядок призначення та мінімальні розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи визначаються актами Кабінету Міністрів України (ст. 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»).

Мінімальні розміри пенсій особам з інвалідністю щодо яких встановлено зв’язок із Чорнобильською катастрофоюгідно п. 11 Порядку обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи») становлять:

(грн.)

у % ПМ для непрацездатних осіб

з 1 січня

з 1 травня

з 1 грудня

для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:

Інвалідам 1 групи

180%

2 244,60

2 361,60

2 471,40

Інвалідам 2 групи

160%

1 995,20

2 099,20

2 196,80

Інвалідам 3 групи

145%

1 808,15

1 902,40

1 990,85

для  інших  інвалідів,  щодо  яких  встановлено  причинний зв'язок інвалідності з

Чорнобильською катастрофою:

Інвалідам 1 групи

150%

1870,50

1 968,00

2 050,50

Інвалідам 2 групи

125%

1 558,75

1 640,00

1 716,25

Інвалідам 3 групи

110%

1 371,70

1 443,20

1 510, 30

дітям-інвалідам

100%

1 247,00

1 312,00

1 373,00

У разі, коли розмір пенсійної виплати (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає в інвалідів - учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, I групи - 285 %, II групи - 255 %, III групи – 225% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів (п. 12 Порядку обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»):

(грн.)

Категорії осіб

у % до ПМ для осіб, які втратили працездатність

з 1 січня

з 1 травня

з 1 грудня

Інвалідам  I групи

285 %

3553,95

3739,20

3913,05

Інвалідам   II групи

255%

3179,85

3345,60

3501,15

Інвалідам   IIІ групи

225%

2805,75

2952,00

3089,25

7.5. Допомоги та компенсації, передбачені Законом України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Громадянам, які евакуйовані, відселені (відселяються) або самостійно переселилися (переселяються) на нове місце проживання, здійснюється виплата одноразової допомоги в порядку та розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України на кожного члена сім'ї ( пункт 1 частини першої статті 36 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»).

Одноразова компенсація виплачується учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації наслідків інших ядерних аварій, особам, які брали участь у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, які стали інвалідами внаслідок відповідних ядерних аварій та випробувань, участі у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, сім’ям, які втратили годувальника, та батькам померлого із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

Щорічна допомога на оздоровлення виплачується громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які брали участь у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт і постраждалим за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини, віднесеним до категорії 1, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інших ядерних аварій, громадянам, які брали участь у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, і постраждалим за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини, віднесеним до категорії 2 або 3, дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

Зазначені компенсація та допомога виплачуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України (ст. 48 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»).

Постановами Кабінету Міністрів України №562 від 12.07.2005 «Про щорічну допомогу на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та №285 від 14.05.2015 р. «Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів» та №759 від 26.10.2016 р. визначено наступні розміри зазначених виплат: 

№ п/п

Вид допомоги чи компенсації

Норма Закону

Розмір допомоги чи компенсації у гривнях

Рішення  Уряду, яким передбачено розмір виплати

4

Одноразова допомога

п. 1

ч. 1

ст. 36

15,70

пункт 2 постанови КМУ

№ 285 від 14.05.2015

7

Одноразова компенсація

ст. 48

інвалідам І групи – 379,30 грн.;

інвалідам ІІ групи – 284,40 грн.;

інвалідам ІІІ групи – 189,60 грн.;

дітям – інвалідам -1264,00 грн.;

сім’ям, які втратили годувальника - 7586,00 грн.;

батькам померлого – 3792,00 грн.

пункт 1 постанови КМУ

№ 285 від 14.05.2015 р.

8

Щорічна  допомога на оздоровлення

ст. 48

· Інвалідам І і ІІ групи – 120,00;

· Інвалідам ІІІ групи, дітям–інвалідам - 90,00;

· Учасникам ЛНА на ЧАЕС 2 категорії 100,00;

· Учасникам ЛНА на ЧАЕС 3 кат.; кожній дитині, яка втрати-ла внаслідок  Чорнобильської  катастрофи одного з батьків; евакуйваним із зони відчуження у 1986р. включаючи дітей -75,00

пункт 1 постанови КМУ

№ 562 від 12.07.2005

7.6. Щомісячна доплата до пенсії непрацюючим пенсіонерам, вивільненим у зв'язку із закриттям  Чорнобильської АЕС

Працівники Чорнобильської АЕС, які влаштувалися на роботу до 15 грудня 2000 року і які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям Чорнобильської АЕС з експлуатації, мають право на щомісячну доплату до пенсії непрацюючим пенсіонерам, вивільненим у зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС, у порядку та розмірі, визначених Кабінетом Міністрів України (пункт «г» ст. 12 Закону України «Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему»).

               Щомісячна доплата до пенсії непрацюючим пенсіонерам, які на 15 грудня 2000  р. перебували в трудових відносинах з Чорнобильською АЕС на постійній основі (крім сумісників) і мають право на отримання пенсії як на загальних, так і на  пільгових умовах, а також по інвалідності, і вивільнені у зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС,  встановлюється при стажі роботи на цій станції:
                - до 5 років - 237,25  гривні;  
               - за кожний  наступний  повний  рік  роботи – додатково 47,45 гривні. 
               Максимальний розмір щомісячної доплати не може перевищувати розміру такого мінімуму (п. 1 постанови КМУ від 13.09.2001 р. №1155 «Про встановлення щомісячної доплати до пенсії непрацюючим пенсіонерам, вивільненим у зв’язку із закриттям Чорнобильської АЕС»). 
               Зазначена доплата виплачується в межах 949 грн. - прожиткового мінімуму, для непрацездатних осіб, який склався на момент внесення змін постановою КМУ від 25.03.2014 р. №112). 

8. Пенсійні виплати ветеранам війни ТА ЧЛЕНАМ ЇХ СІМЕЙ

8.1. Щомісячна цільова грошова допомоги на прожиття учасникам бойових дій та інвалідам війни

               Щомісячна цільова грошова допомога на прожиття (за рахунок коштів, з яких виплачується пенсія) виплачується: 
               - інвалідам  війни I групи у розмірі 70 грн; 
               - інвалідам  війни  II  та  III груп у розмірі 50 грн., учасникам бойових дій у розмірі 40 грн, незалежно від розміру пенсій та надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги та пенсії за особливі заслуги перед Україною (Закон України «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни» від 16 березня 2004 року № 1603-IV). 
        

8.2. Підвищення пенсій інвалідам війни

Розміри пенсій інвалідам війни, обчислені відповідно до статті 27 та частини другої статті 42 статей 13 і 21 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», збільшуються на 25 відсотків.

Збільшення розмірів пенсій здійснюється без урахування передбачених законодавством надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, сум індексації та інших доплат до пенсії (постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року №1381 «Про підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення»).

8.3. Підвищення до пенсій ветеранам війни

Пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується ветеранам війни замість пенсії, підвищуються:

- учасникам бойових дій в розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (частина 3 ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»);

- учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією, яким виповнилося 85 років і більше, надаються пільги, передбачені ст. 13 цього Закону для інвалідів війни I групи (частини 6 ст. 12 зазначеного Закону);.

- інвалідам війни I групи - у розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, II групи – 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, III групи – 30% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (частина 4 ст. 13 зазначеного Закону);

- інвалідам війни II і III груп з числа учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією, яким виповнилося 85 років і більше, надаються пільги, передбачені цією статтею для інвалідів війни I групи (частини 6 ст. 13 зазначеного Закону);

- учасникам війни, нагородженим орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, на 15% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, іншим учасникам війни - на 10% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (частина 4 ст. 14 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»);

При цьому, до зазначеного підвищення, яке встановлюється до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання, що виплачується відповідно до частини 4 ст. 14 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» за рахунок коштів державного бюджету встановлюється доплата, для того, щоб розмір зазначеного підвищення становив особам, нагородженим орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, 20% прожиткового мінімуму, встановленого законом, для осіб, які втратили працездатність, іншим особам, зазначеним у згаданих статтях, - 15% прожиткового мінімуму, встановленого законом, для осіб, які втратили працездатність (п. 3 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 р. № 327 «Про підвищення рівня соціального захисту населення») .

- членам сімей, зазначеним у пункті 1 статті 10 зазначеного Закону, а також дружинам (чоловікам) померлих інвалідів Великої Вітчизняної війни, які не одружилися вдруге, на 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Дружинам (чоловікам) померлих учасників війни і бойових дій, партизанів і підпільників, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються на 10% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (частина 4 ст. 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»).

Разом з тим, до зазначеного підвищення, яке встановлюється до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, відповідно до частини 4 ст. 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», встановлюється доплата:

1) членам сімей осіб, зазначених у пункті 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а також дружинам (чоловікам) померлих інвалідів Великої Вітчизняної війни, які не одружилися вдруге, для того, щоб розмір зазначеного підвищення становив 398,58 грн.;

3) дружинам (чоловікам) померлих учасників війни і бойових дій, партизанів і підпільників, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, для того, щоб розмір зазначеного підвищення становив 113,88 грн. (п. 3 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1381 «Про підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення»;

- особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (Герої Радянського Союзу, повні кавалери ордена Слави, особи, нагороджені чотирма і більше медалями "За відвагу", а також Герої Соціалістичної Праці, удостоєні цього звання за працю в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років), у розмірі 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (пункт 1 частини  1 ст. 16 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»).

Категорії осіб

розмір (надбавки) підвищення

Норма Закону, рішення Уряду, якими передбачено виплату

у % ПМ для осіб, які втра-тили пра-цездатність

з

1 січня

(грн.)

з 1 травня

(грн.)

з

1 грудня

(грн.)

учасникам бойових дій 

Учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією, яким виповнилося 85 років і більше, надаються пільги, передбачені статтею 13 цього Закону для інвалідів війни I групи.

25 %

50 %

311,75

623,50

328,00

656,00

343,25

686,50

ст. 12, ч. 3 Закону

ст. 12, ч. 6 Закону

інвалідам війни:    1 групи

2 групи

3 групи

Інвалідам війни II і III груп з числа учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією, яким виповнилося 85 років і більше, надаються пільги, передбачені цією статтею для інвалідів війни I групи.

50 %

40 %

30 %

50 %

623,50

498,80

374,10

623,50

656,00

524,80

393,60

656,00

686,50

549,20

411,90

686,50

ст. 13, ч. 4 Закону

ст. 13, ч. 6 Закону    

учасникам війни, нагородженим орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни

20 %

249,40

262,40

274,60

ст. 14, ч. 4 Закону, постанова КМУ 23.04.2012 №327

іншим учасникам війни

15 %

187,05

196,80

205,95

ст. 14, ч. 4 Закону, поста-нова КМУ 23.04.2012 №327

членам сімей осіб, зазначених у пункті 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", а також дружинам (чоловікам) померлих інвалідів Великої Вітчизняної війни, які не одружилися вдруге

25 % ПМ,  але не менше 398,58

311,75          328,00       343,25

але виплачується не менше - 398,58

ст. 15, ч. 4 Закону

постанова КМУ від 28.12.2011 №1381

дружинам (чоловікам) померлих учасників війни і бойових дій, партизанів і підпільників, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге

10 % ПМ,  але не менше 113,88

124,70

131,20

137,30

ст. 15, ч. 4 Закону

постанова КМУ від 28.12.2011 №1381

надбавка особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

70 %

827,90

918,40

961,10

ст. 16, п.1 Закону

8.4. Підвищення розміру пенсій ветеранам війни та деяким іншим особам, яким виповнилося 100 і більше років

Ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та особам, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», яким виповнилося 100 і більше років, виплата підвищень (надбавок) до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, передбачених зазначеними Законами, з урахуванням доплат, установлених відповідно до п. 3 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. №1381 «Про підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення»  та п. 3 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 р. №327 «Про підвищення рівня соціального захисту населення», здійснюється у потрійному розмірі (постанова  Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 р. № 908 «Про підвищення рівня соціального захисту ветеранів війни та деяких інших осіб, яким виповнилося 100 і більше років»).

8.5. Доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною»

Героям України, Героям Соціалістичної Праці, Героям Радянського Союзу, повним кавалерам ордена Трудової Слави, повним кавалерам ордена Слави, особам, нагородженим чотирма і більше медалями "За відвагу" здійснюється доплата до надбавки, яка встановлюється до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, відповідно до ст.16 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» або ст. 9 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», для того, щоб розмір зазначеної надбавки становив 10000 грн.

Доплата виплачується, якщо розмір пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсій за особливі заслуги перед Україною, сум індексації та інших доплат, установлених законодавством), разом з одержуваною заробітною платою (доходом) не досягає 15000 грн. і після встановлення доплати сума таких виплат не повинна перевищувати вказаного розміру (постанова Кабінету Міністрів України від 02.12.2009 №1309 «Про встановлення доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною»).

8.6. Мінімальні виплати інвалідам війни та учасникам бойових дій

Інвалідам війни та учасникам бойових дій, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає в інвалідів війни I групи285% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, II групи – 255%, III групи – 225%, учасників бойових дій – 165%, виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів (до абзацу першого п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 р. №656 «Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій»).

Інвалідам війни II і III групи з числа учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією та учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією, яким виповнилося 85 років і більше, зазначена щомісячна державна адресна допомога до пенсії, виплачується в розмірі, встановленому для інвалідів війни I групи - в сумі, що не вистачає 285% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (п.  1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. № 656 «Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій»).

Категорії осіб

у % ПМ для осіб, які втра-тили праце-здатність

у гривнях

з 1 січня

1 травня

з 1 грудня

· Інвалід ВВВ I групи

· Інвалід війни ІІ і ІІІ групи з числа  учасників бойових дій у період ВВВ 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією та учасники  бойових дій у період ВВВ 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією, яким виповнилося 85 років і більше

285%

285 %

3553,95

3553,95

3739,20

3739,20

3913,05

3913,05

Інвалід ВВВ IІ групи

255%

3179,85

3345,60

3501,15

Інвалід ВВВ IІІ групи

225%

2805,75

2952,00

3089,25

Учасник бойових дій

165%

2057,55

2164,80

2265,45

8.7. Разова грошова допомога ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань

Щорічно до 5 травня виплачується разова грошова допомога інвалідам війни (частина 5 статті 13  Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), учасникам бойових дій (частина 5 статті 12 зазначеного Закону), учасникам війни, нагородженим орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю та бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, та іншим учасникам війни (частина 5 статті 14 зазначеного Закону), членам сімей, зазначеним у пункті 1 статті 10 цього Закону, а також дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, які не одружилися вдруге, та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге (частина 5 статті 13 зазначеного Закону), також особам, на яких поширюється дія Закону України «Про жертви нацистських переслідувань» (частина 3 статті 61, Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»).

Розмір зазначеного разової грошової допомоги щорічно визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України. У 2016 році зазначена грошова допомога виплачувалась у розмірах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 року №141 «Деякі питання виплати у 2016 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань».

Категорії осіб

у 2016 році

(грн.)

у 2017 році

(грн.)

інвалідам війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

інвалідам I групи

інвалідам II групи

інвалідам III групи

2 975,00

2 600,00

2 310,00

учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім  (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків

920,00

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

2 975,00

членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге

500,00

учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога

400,00

9. МІНІМАЛЬНІ ПЕНСІЙНІ ВИПЛАТИ ОСОБАМ, ВИЗНАНИХ ІНВАЛІДАМИ ВНАСЛІДОК УЧАСТІ У МАСОВИХ АКЦІЯХ ГРОМАДСЬКОГО ПРОТЕСТУ

Особи, які стали інвалідами під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, належать до інвалідів війни (п. 10 частини 2 ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»).

Мінімальна пенсійна виплата зазначеним особам визначається згідно постанови Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 року № 656 «Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій», для інвалідів війни I групи – 285%, II групи – 255%, III групи – 225% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Категорії осіб

у % ПМ для осіб, які втра-тили праце-здатність

у гривнях

з 1 січня

з 1 травня

з 1 грудня

інвалід I групи

285%

3553,95

3739,20

3913,05

Інвалід IІ групи

255%

3179,85

3345,60

3501,15

Інвалід IІІ групи

225%

2805,75

2952,00

3089,25

10. пенсіЇ за особливі заслуги перед Україною

      Пенсії за особливі заслуги встановлюються громадянам, які мають значні заслуги у сфері державної, громадської або господарської діяльності, досягнення у галузі науки, культури, освіти, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту тощо, що мають право на пенсію за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника та за вислугу років відповідно до закону. 
        Пенсія за особливі заслуги встановлюється як надбавка до розміру пенсії, на яку має право особа згідно із законом, у таких розмірах прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність (Закон України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»). 

Категорії осіб

у % ПМ для осіб, які втра-тили пра-цедатність

у гривнях

з 1

січня

з 1

травня

з 1

грудня

1) Героям України, Героям Радянського Союзу, Героям Соціалістичної Праці, особам, нагородженим орденом Леніна, орденом Слави трьох ступенів, орденом Трудової Слави трьох ступенів, чотирма і більше медалями "За відвагу", чотирма і більше орденами України та колишнього Союзу РСР, повним кавалерам ордена "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР", особам, відзначеним почесним званням України, колишніх Союзу РСР та Української РСР "народний";

35-40%

436,45– 498,80

459,20 – 524,80

480,55 – 549,20

2) ветеранам війни, нагородженим за бойові дії орденом, медаллю "За відвагу" або медаллю Ушакова, незалежно від часу нагородження;

25-35%

311,75–

436,45

328,00 –

459,20

343,25–

480,55

3) видатним спортсменам - переможцям Олімпійських та Паралімпійських ігор, Всесвітніх ігор глухих, чемпіонам і рекордсменам світу та Європи;

25-35%

311,75–

436,45

328,00 –

459,20

343,25–

480,55

4) космонавтам, які здійснили політ у космос, членам льотно-випробувальних екіпажів літаків;

25-35%

311,75-

436,45

328,00 -

459,20

343,25-

480,55

5) народним депутатам України, депутатам колишніх Союзу РСР та Української РСР, членам Кабінету Міністрів України та Уряду колишньої Української РСР;

25-35%

311,75-

436,45

328,00 - 459,20

343,25-

480,55

6) особам, відзначеним почесним званням України, колишніх Союзу РСР та Української РСР "заслужений", почесним званням України "Мати-героїня", державними преміями України, колишніх Союзу РСР та Української РСР, нагородженим одним із орденів України або колишнього Союзу РСР, Почесною грамотою Президії Верховної Ради Української РСР або Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР, а також особам, яким до 1 січня 1992 року було встановлено персональні пенсії союзного чи республіканського значення;

20-25%

249,40-

311,75

262,40-

328,00

274,60-

343,25

7) депутатам - всього чотирьох і більше скликань Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних, районних у містах, міських рад міст обласного значення в Україні та в колишній Українській РСР.

20-25%

249,40-

311,75

262,40-

328,00

274,60-

343,25

8) матерям, які народили п'ятеро і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. Якщо у разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав виховання дітей до зазначеного віку здійснювалося батьком, право на пенсію за особливі заслуги надається батьку. При цьому враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку.

35-40%

436,45– 498,80

459,20 – 524,80

480,55 – 549,20

У разі смерті особи, яка мала право на пенсію за особливі заслуги відповідно до статті 1 цього Закону, непрацездатні члени сім'ї померлого, зазначені в статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", мають право на встановлення надбавки до пенсії у таких розмірах: за наявності одного непрацездатного члена сім'ї - 70 %, двох і більше - 90 % надбавки до пенсії померлого годувальника або надбавки до пенсії, що могла бути йому встановлена.

У разі смерті військовослужбовця, особи начальницького або рядового складу органів внутрішніх справ, особи начальницького або рядового складу державної пожежної охорони, особи начальницького або рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту, особи начальницького складу податкової міліції, особи начальницького або рядового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, особи начальницького або рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби України, які загинули (померли) при виконанні службових обов'язків під час проходження військової служби, служби в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України чи Державній кримінально-виконавчій службі України внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаного під час виконання цих обов'язків, і були посмертно нагороджені державними нагородами України або колишнього Союзу РСР, зазначеними у статті 1 цього Закону, непрацездатні члени сім'ї померлого, зазначені у статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та статті 30 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", мають право на встановлення до пенсії надбавки в таких розмірах: за наявності одного непрацездатного члена сім'ї - 70 %, двох і більше - 90 % розміру надбавки, передбаченого для осіб, зазначених у пункті 1 статті 1 цього Закону.

11. Підвищення до пенсій дітям війни

Дітям війни (крім тих, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту») до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, виплачується підвищення у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України (частина 1 ст. 6 Закону України "Про соціальний захист дітей війни»).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1381 «Про підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення» (із змінами) підвищення дітям війни становить 66,43 грн.

12. Підвищення до пенсій жертвам нацистських переслідувань

Пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, відповідно до Закону України «Про жертви нацистських переслідувань») підвищуються:

- колишнім малолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин: інвалідам I групи - на 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, інвалідам II групи - на 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, інвалідам III групи - на 30% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (частина 2 статті 62 зазначеного Закону);

- колишнім неповнолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, створених фашистською Німеччиною та її союзниками в період Великої Вітчизняної війни та Другої світової війни, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків на 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (частина 2 статті 61 зазначеного Закону) ;

- колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання в період Великої Вітчизняної війни та Другої світової війни; особам, які були насильно вивезені на примусові роботи на територію Німеччини або її союзників, що перебували у стані війни з колишнім Союзом РСР, або на території окупованих Німеччиною інших держав; дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога, яких у зв'язку з патріотичною діяльністю їх батьків було піддано репресіям, фізичним розправам, гонінням, нагородженим орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної - на 15% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, іншим особам, зазначеним у цій статті, - на 10% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (частина 2 статті 63 зазначеного Закону).

До підвищення, яке встановлюється до пенсії відповідно до частини 2 статті 63 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань», встановлюється доплата для того, щоб розмір зазначеного підвищення становив особам, нагородженим орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, 20% прожиткового мінімуму, встановленого законом, для осіб, які втратили працездатність, іншим особам, зазначеним у зазначеній статті, - 15% прожиткового мінімуму, встановленого законом, для осіб, які втратили працездатність (постанова ;

- дружинам (чоловікам) померлих інвалідів, зазначених у статті 62 цього Закону, які не одружилися вдруге, на 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

- дружинам (чоловікам) померлих інших жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, -  на 10% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (частина 2 статті 64 зазначеного Закону).

Категорії осіб

у %  від ПМ для осіб, які втратили працездатність

у гривнях

з

1 січня

з

1 травня

з

1 грудня

Колишнім неповнолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, створених фашистською Німеччиною та її союзниками в період Великої Вітчизняної війни та Другої світової війни, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків (ст. 6-1 Закону)

25%

311,75

328,00

343,25

Колишнім малолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин (ст. 6-2 Закону):

1 групи

2 групи

3 групи

50%

40%

30%

623,50

498,80

374,10

656,00

524,80

393,60

686,50

549,20

411,90

колишнім в'язням концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, (ст. 6-3 Закону, постанова КМУ від 23.04.2012 №327),

15%

187,05

196,80

205,95

колишнім в'язням концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, нагородженим  орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, (ст. 6-3 Закону, постанова КМУ від 23.04.2012 №327) 

20%

249,40

262,40

274,60

дружинам (чоловікам) померлих інвалідів, зазначених у статті 62 цього Закону, які не одружилися вдруге   (ст. 6-4 Закону)

25%

311,75

328,00

343,25

дружинам (чоловікам) померлих інших жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися  вдруге (ст.6-4 Закону)

10%

124,70

131,20

137,30

13. Надбавка до пенсій почесним донорам

        
        Почесні донори України мають право на отримання надбавки до пенсії у розмірі  10% від затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць (абзац восьмий частини 1 ст. 13 Закону України «Про донорство крові та її компонентів»).  

(грн.)

Категорії осіб

у % від ПМ на одну особу в  розрахунку на місяць

з 1 січня

з 1 травня

з 1 грудня

особам, які мають статус Почесного донора України

10%

154,40

162,40

170,00

14. Підвищення пенсій згідно з Законом України «Про статус гірських населених пунктів в Україні»

               Розмір державних пенсій, стипендій, всіх передбачених чинним законодавством видів державної матеріальної допомоги громадянам, які одержали статус особи, що працює,  проживає  або навчається на території населеного пункту, якому надано статус гірського, збільшується на 20% (частина 2 ст. 6 Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні»). 

15. Надбавки до пенсіЇ на утриманців

               Непрацюючим пенсіонерам, які мають  на своєму  утриманні дітей до 18 років, до пенсії за віком, по інвалідності та за вислугу років, встановлюється надбавка, передбачена Законами України «Про пенсійне забезпечення» і «Про пенсійне  забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», у розмірі 150 грн. на кожну дитину (п.п. 3 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 р. №654 «Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян»)

При цьому, до пенсій за вислугу років і по інвалідності, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», непрацюючим пенсіонерам які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім’ї, що належать до осіб, які забезпечуються пенсією в разі втрати годувальника, встановлюється надбавка на кожного непрацездатного члена сім’ї в розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (ст. 16, 24 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»).

16. Підвищення до пенсій громадянам, які необґрунтовано зазнали політичних репресій

               Громадянам, які необґрунтовано зазнали політичних репресій і згодом були реабілітовані, до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачуються замість  пенсії, встановлюється підвищення в розмірі 54,40 грн., а членам їх сімей, яких було примусово переселено - 43,52 грн. (п.п. 1 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 р. № 654 «Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян»).  

17. надбавки до пенсій на догляд ОСОБАМ, ВИЗНАНИМ інвалідамИ

Інвалідам I групи, одиноким інвалідам II групи, які потребують постійного стороннього догляду або досягли пенсійного віку, одиноким інвалідам III групи, які досягли пенсійного віку, одиноким одержувачам пенсій за віком та за вислугу років, які потребують постійного стороннього догляду, та які отримують пенсію відповідно до Законів України «Про  загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» і «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (крім осіб, які отримують державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України  «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам», виплачується надбавка на  догляд у розмірі 50 грн. (п.п. 4 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 р. №654 «Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян»).

18. Підвищення пенсій особам, яким виповнилося 100 і більше років

Ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та особам, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», яким виповнилося 100 і більше років, виплата підвищень (надбавок) до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, передбачених зазначеними Законами, з урахуванням доплат, установлених відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1381 «Про підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення» та пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 р. № 327 «Про підвищення рівня соціального захисту населення», здійснюється у потрійному розмірі;

іншим особам, яким виповнилося 100 і більше років, встановлюється підвищення до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, у розмірі 189,8 грн. (постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 р. № 908 «Про підвищення рівня соціального захисту ветеранів війни та деяких інших осіб, яким виповнилося 100 і більше років»).

19. ОПОДАТКУВАННЯ ПЕНСІЙ ТА УТРИМАННЯ ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ

Відповідно до підпункту 164.2.19 статті 164 Податкового Кодексу України суми пенсій, які перевищують десять розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, підлягали оподаткуванню («податок на доходи фізичних осіб») в розмірі 18 відсотків. Із зазначеної бази оподаткування утримується  військовий збір 1,5 відсотки.

період

ставка

сума пенсії, понад яку провадиться оподаткування та утримання військового збору

підстава

з 01.01.2017 р.

по 31.12.2017 р.

18%

понад 12 470 грн.

(1247 грн. х 10)

Податковий кодекс України

Не підлягають оподаткуванню пенсії, призначені учасникам бойових дій у період Другої світової війни, інвалідам війни та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.

20. ВИПЛАТА ПЕНСІЇ У ПЕРІОД РОБОТИ

Працюючим особам виплата пенсії проводитись у розмірі 85%, але не менше 1,5 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність (ст. 47 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

період

Сума утримання

Гарантована сума пенсії до виплати

150% розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність

1.

з 01.01.2017

по 30.04.2017

15%

1870,50 грн.

2.

з 01.05.2017

по 30.11.2017

15%

1968,00 грн.

3.

з 01.12.2017

по 01.12.2017

15%

2059,50 грн.

Інваліди І та ІІ гр., інваліди війни ІІІ гр., учасники бойових дій, члени сімей загиблих військовослужбовців одержуватимуть 100% пенсії незалежно від факту роботи.

21. Розміри державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам

У таблиці наведені розміри допомоги, передбачені Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам». Разом з тим, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 265 «Деякі питання пенсійного забезпечення громадян» у разі, коли щомісячний розмір державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, таким особам надається щомісячна державна адресна допомога у сумі, що не вистачає до зазначеного прожиткового мінімуму, іншим особам – у сумі, що не вистачає до 949 грн.

Категорії осіб

у % від ПМ для осіб, які втратили працездатність

(грн.)

з 1 січня

з 1 травня

з 1 грудня

Державна соціальна допомога (ст. 6 Закону)

- особи з інвалідністю 1 групи*

- жінки, яким присвоєно звання «Мати героїня»

100 %

1247

1312

1373

- особи з інвалідністю II групи*

80 %

1247

1312

1373

- особи з інвалідністю III групи*

60 %

1247

1312

1373

-священнослужителям, церковнослужителям та особам, які протягом не менш як десяти років до введення в дію Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» займали виборні або за призначенням посади у релігійних організаціях**

50%

949

949

949

- особи, які досягли встановленого віку**: чоловіки - 63 років, жінки - 58 років (з 01.10.2011 вік підвищується на 6 міс. кожного року до 63 років)

30%

949

949

949

* - встановлюється щомісячна державна адресна допомога у сумі, що не вистачає до  прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

** - встановлюється щомісячна державна адресна допомога у сумі, що не вистачає до  949 грн.

22. ПРО УГОДУ ПРО СПІВПРАЦЮ МІЖ ПЕНСІЙНИМ ФОНДОМ УКРАЇНИ та  СПІЛЬНИМ ПРЕДСТАВНИЦЬКИМ ОРГАНОМ ОБ’ЄДНАНЬ ПРОФСПІЛОК

За спільною ініціативою 10 жовтня 2016 року підписано Угоду про співпрацю між Пенсійним фондом України та Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні, якою передбачені конкретні напрями співпраці сторін, зокрема щодо удосконалення солідарної пенсійної системи, пільгового пенсійного забезпечення, сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та легалізації заробітної плати і зайнятості населення, поліпшення інформаційно-роз'яснювальної роботи тощо.

Рекомендується при плануванні свої роботи передбачати заходи щодо конкретних форм взаємодії з органами Пенсійного фонду на місцях. Наприклад:

- проведення зустрічей профактиву регіону (галузі) з органами Пенсійного фонду для обговорення змін у пенсійному законодавстві, існуючих проблем, поліпшення обслуговування громадян в органах Пенсійного фонду, інформування населення з цих питань;

- проведення регулярних регіональних зустрічей територіальних профоб’єднань з представниками органів Пенсійного фонду, Державної фіскальної служби, соціального захисту, місцевої влади, об’єднань організацій роботодавців для обговорення стану надходжень до Пенсійного фонду, у т.ч. зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, легалізації зайнятості, та посилення роботи у цій сфері;

- узагальнення профспілковими організаціями, членськими організаціями ФПУ звернень громадян щодо застосування та удосконалення пенсійного законодавства, роботи органів Пенсійного фонду і надання їх територіальним органам Пенсійного фонду для розгляду та вжиття відповідних заходів, а також (залежно від суті порушених питань) Федерації профспілок України для подальшого врахування під час опрацювання змін до законодавства та в роботі в правлінні Пенсійного фонду тощо;

- участі представників територіальних профоб’єднань у роботі колегій обласних управлінь Пенсійного фонду.

- проведення  із залученням представників органів Пенсійного фонду України на окремих підприємствах у регіонах спільні консультативно-інформаційні заходи для роботодавців і профспілкових організацій, трудових колективів;

- інші.