Федерация профсоюзов Одесской области


Нарахування єдиного внеску PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Вiддiл органiзацiї роботи ДПI у Голосiївському районi м. Києва

 

ПИТАННЯ 1: Як розраховується єдиний внесок, якщо база його нарахування за цивiльно-правовим договором не перевищує розмiру мiнiмальної зарплати?

ВIДПОВIДЬ 1: Єдиний внесок на дохiд у виглядi винагороди за договором цивiльно-правового характеру, який не перевищує розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, нараховується виходячи з розмiру єдиного внеску 22% (чинний на день нарахування) на фактично нараховану винагороду за договором цивiльно-правового характеру незалежно вiд її розмiру, але з урахуванням максимальної величини бази нарахування.

Водночас, якщо працiвник виконує роботу (надає послуги) за цивiльно-правовим договором за основним мiсцем роботи, то до бази нарахування єдиного внеску за звiтний мiсяць включається як заробiтна плата (дохiд), так i сума винагороди. При цьому, якщо база нарахування єдиного внеску буде меншою за розмiр мiнiмальної заробiтної плати, то єдиний внесок розраховується як добуток розмiру мiнiмальної заробiтної плати та ставки єдиного внеску в розмiрi 22%.

ПИТАННЯ 2: Якщо працiвник перебував у вiдпустцi повний мiсяць i сума за час вiдпустки становила 2700 грн, то яку суму єдиного внеску потрiбно нараховувати i сплачувати? Якщо працiвник перебував у вiдпустцi за власний рахунок 10 календарних днiв, чи потрiбно доплачувати єдиний внесок до 704 грн?

ВIДПОВIДЬ 2: За абзацом другим ч. 5 ст. 8 Закону України вiд 08.07.2010 p. № 2464-VI «Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування», якщо база для нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування (далi - єдиний внесок) не перевищує розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який одержано дохiд, сума єдиного внеску розраховується як добуток розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який одержано дохiд (прибуток), та ставки єдиного внеску.

Вимоги щодо нарахування єдиного внеску на заробiтну плату (дохiд), що не перевищує розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, не застосовуються:

до заробiтної плати з джерела не за основним мiсцем роботи (базою для нарахування єдиного внеску є одержаний дохiд (прибуток) незалежно вiд його розмiру);

заробiтної плати (доходу) працiвника-iнвалiда, який працює на пiдприємствi, в установi або органiзацiї, де застосовується ставка 8,41% (5,3%, 5,5%);

працiвникiв, яким надано вiдпустки без збереження заробiтної плати вiдповiдно до п. 18 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про вiдпустки».

Головний державний ревiзор-iнспектор,
Вiкторiя КОВАЛЬЧУК

"Праця i зарплата" N 9 (1021), 1 березня 2017 р.