Федерация профсоюзов Одесской области


Виправлення помилки у формі № 1ДФ: детально від податківців PDF Печать E-mail

07.03.2017

Підприємство з серпня 2016 р. проводило виплати фізособам-орендодавцям. ПДФО та військовий збір не утримувалися та у формі № 1ДФ не відображалися. Крім того, у звітності за IV квартал 2016 р. неправильно зазначено суму нарахованого податку найманому працівнику. Як провести утримання податку та збору у цих випадках та чи необхідно подавати уточнюючу форму № 1ДФ за III та IV квартали 2016 р?

Журнал "Вісник. Офіційно про податки"

Оподаткування

Податковим агентом платника податку — орендодавця під час нарахування доходу від надання в оренду об’єктів нерухомості, інших, ніж зазначені в пп. 170.1.1 Податкового кодексу (включаючи земельну ділянку, що знаходиться під такою нерухомістю, чи присадибну ділянку), є орендар.

При цьому об’єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, встановленого в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума орендного платежу за повний чи неповний місяць оренди. Мінімальна сума орендного платежу визначається за методикою, що затверджується Кабінетом Міністрів України, виходячи з мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості з урахуванням місця її розташування, інших функціональних та якісних показників, що встановлюються органом місцевого самоврядування села, селища, міста, об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, на території яких вона розташована, та оприлюднюється у спосіб, найдоступніший для жителів такої територіальної громади. Якщо мінімальну вартість не встановлено чи не оприлюднено до початку звітного (податкового) року, об’єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеного в договорі оренди (пп. 170.1.2. Податкового кодексу).

Доходи, зазначені у пп. 170.1.3 цього пункту, оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування (виплати) за ставкою, встановленою п. 167.1 ПКУ.

Отже, доходи, які було нараховано підприємством фізичним особам — орендодавцям, підлягають оподаткуванню за ставкою 18 %.

Звітність

Особи, які відповідно до Податкового кодексу мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, форму № 1ДФ до контролюючого органу за місцем свого розташування (п. 176.2 ПКУ).

Порядок заповнення та подання податковими агентами зазначеної звітності затверджено наказом № 4.

Невідображення будь-яких нарахованих (виплачених) доходів, податків, у тому числі або з помилками у формі № 1ДФ, є порушенням порядку заповнення зазначеної звітності, і податковий агент зобов’язаний подати уточнюючу форму.

Отже, в зазначеному випадку підприємство як податковий агент зобов’язано подати за відповідний квартал уточнюючу форму № 1ДФ та відобразити нараховані (виплачені) доходи та утриманий (перерахований) податок за відповідною ознакою.

ВАЖЛИВО
Подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками форми № 1ДФ, якщо такі недостовірні або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку — тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 грн (1 020 грн за ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення)

ПРИКЛАД

Підприємство зареєстровано з липня 2016 р., з серпня 2016 р. здійснює нарахування заробітної плати найманим працівникам (п’ять найманих осіб) (табл. 1).

Також з серпня 2016 р. згідно з договорами оренди нерухомого майна підприємство проводить виплати фізичним особам (п’ять осіб) без нарахування (утримання) податку на доходи фізичних осіб та військового збору (табл. 2).

Форму № 1ДФ за III та IV квартали 2016 р. підприємством надано до контролюючого органу своєчасно (табл. 3, 4).

Виправлення помилок

Перший крок. Виправляємо помилки при нарахуванні доходів фізичним особам за оренду і проводимо нарахування податку на доходи фізичних осіб та військового збору з цих сум у місяці, в якому таке нарахування відбувається (в даному випадку у лютому 2017 р.) (табл. 5).

ДОВІДКОВО
Підпунктом 169.4.3 Податкового кодексу встановлено, що роботодавець та/або податковий агент має право здійснювати перерахунок сум нарахованих доходів, утриманого податку за будь-який період та у будь-яких випадках для визначення правильності оподаткування, незалежно від того, чи має платник податку право на застосування податкової соціальної пільги.

Другий крок. Нарахований, утриманий податок та збір підприємство зобов’язано перерахувати до відповідних бюджетів.

ПДФО. Податковий агент несе відповідальність за порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків у джерела виплати, визначені ст. 127 Податкового кодексу.

Водночас п. 127.1 ПКУ встановлено, що передбачені цим пунктом штрафи не застосовуються, коли ненарахування, не­утримання та/або несплата (неперерахування) податку на доходи фізичних осіб самостійно виявляються податковим агентом при проведенні перерахунку цього податку, передбаченого п. 169.4 ПКУ, та виправляються в наступних податкових періодах протягом податкового (звітного) року згідно з нормами цього Кодексу.

Крім того, при нарахуванні суми податкового зобов’язання, визначеного платником податків або податковим агентом, — після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання, нараховується пеня (пп. 129.1.3 ПКУ).

Згідно з п. 129.4 зазначеної статті на суми грошового зобов’язання, визначеного пп. 129.1.3 ПКУ (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені), нараховується пеня за кожний календарний день прострочення у його сплаті, включаючи день погашення, із розрахунку 100 % річних облікової ставки Нацбанку України, діючої на кожний такий день.

Отже, у разі самостійного виправлення помилки, що призвела до збільшення податкового зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб, податковий агент після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання, нараховує пеню за несвоєчасну сплату податку на доходи фізичних осіб.

Військовий збір. Відповідно до п. 127.1 ПКУ ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 25 % суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом 1 095 днів, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 50 % суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

Дії, передбачені абзацом першим п. 127.1 ст. 127 Податкового кодексу, вчинені протягом 1095 днів втретє та більше, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 75 % суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

Крім того, при нарахуванні суми податкового зобов’язання, визначеного платником податків або податковим агентом, — після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання, нараховується пеня (пп. 129.1.3 ПКУ).

Отже, якщо самостійне виправлення помилки щодо нарахованої (сплаченої) суми військового збору, що призвела до збільшення податкового зобов’язання, до податкового агента застосовується відповідальність у вигляді штрафу (п. 127.1 ПКУ) та після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання, нараховується пеня.

Третій крок. Коригуємо та подаємо звітність.

Коригування поданої форми № 1ДФ проводиться на підставі самостійно виявлених податковим агентом помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, виявлені контролюючим органом.

У разі встановлення розбіжності між даними, які відображено в бухгалтерській звітності, та зазначеними платником податку показниками у формі № 1ДФ податковий агент подає нову звітну або уточнюючу форму для коригування відповідних даних.

Отже, в зазначеному випадку податковий агент має подати уточнюючі форми № 1ДФ за III та IV квартали 2016 р.

Виправимо помилки, допущені у ІІІ кварталі (табл. 6).

Для проведення коригування подається уточнююча форма № 1ДФ, в яку необхідно включити всіх фізичних осіб, яким було виплачено дохід за оренду нерухомого майна.

Оскільки у серпні і вересні було проведено тільки нарахування та виплату сум за оренду майна без утримання податку та збору, то у звітності при коригуванні форми № 1ДФ за ІІІ квартал заповнюються, наприклад: за РНОКПП 4566544564 графа 3а — 8 400 грн, графа 3 — 8 400 грн, щодо решти осіб відображається аналогічно.

Виправимо помилки, допущені у IV кварталі (табл. 7).

У формі № 1ДФ за IV квартал заповнюються, наприклад: за РНОКПП 4566544564 графа 3а — 12 600 грн, графа 3 — 12 600 грн, щодо решти осіб відображається аналогічно.

Крім того, щодо найманої особи Княженко Д. Ф. (РНОКПП 7417417411) у поданій звітності за IV квартал було допущено помилку у графах 4а та 4, замість 2 266,20 грн відображено 2 666,20 грн.

Для виключення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 зазначити «1» — на виключення рядка.

(РНОКПП 7417417411) графа 3а — 11 400 грн, графа 3 — 11 400 грн, графа 4а — 2 666,20 грн та графа 4 — 2 666,20 грн.

Для введення нового рядка з відображенням правильної суми податку потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 9 зазначити «0» — на введення рядка.

(РНОКПП 7417417411) графа 3а — 11 400 грн, графа 3 — 11 400 грн, графа 4а — 2 266,20 грн та графа 4 — 2 266,20 грн.

Четвертий крок. Суми податку на доходи фізичних осіб та військового збору з осіб, що надають нерухоме майно в оренду, необхідно провести в формі № 1ДФ за І квартал 2017 р., оскільки нарахування (утримання) та перерахування здійснюються у лютому 2017 р. за період з серпня по грудень 2016 р.

Наприклад, у формі № 1ДФ за І квартал: (РНОКПП 4566544564) графа 4а — 3 780,0 грн та графа 4 — 3 780,0 грн.

Також підприємство зобов’язано провести у розділі II форми № 1ДФ нарахування та перерахування військового збору загальною сумою.

У зазначеному випадку графа 4а — 1 770,0 грн та графа 4 — 1 770,0 грн.

Надія Філіповських,

заступник начальника Управління - начальник відділу адміністрування податку на доходи фізичних осіб Управління адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Департаменту податків і зборів з фізичних осіб  ДФСУ

***

Новини на тему:

Усі новини на цю тему>>

"Дебет - Кредит"