Федерация профсоюзов Одесской области


На яких робочих місцях потрібно проводити атестацію? PDF Печать E-mail

13.03.2017

Держпраці у Кіровоградській області нагадала, на яких робочих місцях проведення атестації є обов’язковим

Держпраці у Кіровоградській області звертає увагу, що атестація проводиться на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

 

Правовою основою для проведення атестації робочих місць за умовами праці є:

 

Насамперед необхідно перевірити, чи професія (посада) наявна у будь-якому з вищеперерахованих Списків. Тобто обов’язковою підставою для проведення атестації є наявність робіт, професій (посад) у зазначених вище списках.

 

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться згідно з Порядком №442 та Методичними рекомендаціями для проведення атестації робочих місць за умовами праці.

За результатами атестації робочих місць визначається не лише право працівників на відповідні пільги, а й розробляються заходи щодо поліпшення умов праці та оздоровлення працівників, у т. ч. організаційні, технічні, економічні та соціальні заходи, передбачені колективним договором щодо поліпшення умов трудової діяльності на виробництві. Також за рахунок коштів роботодавців можуть встановлюватись інші пільги та компенсації, не передбачені законодавством.

Відповідно до п. 4 Порядку №442 атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству. Саме атестаційна комісія підприємства (організації) приймає рішення про доцільність проведення атестації на конкретному робочому місці.

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації.

"Дебет - Кредит"