Федерация профсоюзов Одесской области


Про застосування результатiв атестацiї робочих мiсць за умовами працi PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умови працi
Вiддiл регулювання умов та охорони працi

 

ПИТАННЯ: Чи можна застосувати результати атестацiї робочих мiсць за умовами працi, проведеної на пiдприємствi до його лiквiдацiї (перетворення), до працiвникiв утвореного через перетворення пiдприємства?

ВIДПОВIДЬ: За статтею 13 Закону України «Про пенсiйне забезпечення» право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах мають працiвники, зайнятi повний робочий день на роботах iз особливо шкiдливими i особливо важкими, та iз шкiдливими i важкими умовами працi, за списками виробництв, робiт, професiй, посад i показникiв, затверджуваними Кабiнетом Мiнiстрiв України, i за результатами атестацiї робочих мiсць.

Якщо пiсля реорганiзацiї пiдприємства його працiвники будуть працевлаштованi на нове пiдприємство через звiльнення, вони в подальшому будуть вважатися працiвниками iншого пiдприємства.

Отже, для застосування матерiалiв атестацiї робочих мiсць за умовами працi лiквiдованого пiдприємства немає пiдстав.

Начальник вiддiлу,
Сергiй РЯБОКОНЬ

"Праця i зарплата" N 11 (1023), 22 березня 2017 р.