Федерация профсоюзов Одесской области


Щодо нарахування вiйськового збору PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Сектор комунiкацiй органiзацiї роботи ДПI
у Шевченкiвському районi м. Києва

ПИТАННЯ: Чи обкладається вiйськовим збором сума коштiв, видана на вiдрядження, яка надмiру витрачена й не повернута в установленi термiни?

 

ВIДПОВIДЬ: За пiдпунктом 1.1 п. 16-1 пiдроздiлу 10 роздiлу XX Податкового кодексу України (далi - Кодекс) платниками вiйськового збору є особи.визначенi п. 162.1 ст. 162 Кодексу, зокрема фiзична особа - резидент, яка одержує доходи з джерела їхнього походження в Українi.

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохiд на користь платника, зобов'язаний утримувати збiр iз суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку збору 1,5% (пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Кодексу).

Об'єктом обкладення вiйськовим збором є доходи, визначенi ст. 163 Кодексу (пп. 1.2 п. 16-1 пiдроздiлу 10 роздiлу XX Кодексу).

За пунктом 163.1 ст. 163 роздiлу IV Кодексу об'єктом оподаткування резидента є загальний мiсячний (рiчний) оподатковуваний дохiд, до якого, зокрема, включається сума надмiру витрачених коштiв, одержаних платником податку на вiдрядження або пiдзвiт та не повернутих у встановленi законодавством строки, розмiр якої обчислюється вiдповiдно до п. 170.9 ст. 170 роздiлу IV Кодексу (пп. 164.2.11 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).

Таким чином, сума надмiру витрачених коштiв, одержаних платником податку на вiдрядження або пiдзвiт та не повернутих у встановленi законодавством строки, розмiр якої обчислюється вiдповiдно доп. 170.9 ст. 170 Кодексу, пiдлягає обкладенню вiйськовим збором.

Завiдувач сектору,
Ольга ЗАСIМОВА

"Праця i зарплата" N 11 (1023), 22 березня 2017 р.