Федерация профсоюзов Одесской области


Установление лимита кассы PDF Печать E-mail

Коротка та повна відповіді ідентичні.
Пунктом 5.2 гл.5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року N 637 із змінами та доповненнями (далі - Положення), визначено особливості порядку встановлення ліміту каси підприємствами, що розпочинають свою діяльність, а також підприємствами, діяльність яких була пов’язана виключно з безготівковими розрахунками та які відповідно до встановленого законодавством України порядку отримали право на здійснення додаткового виду діяльності, що передбачає здійснення готівкових розрахунків.
Зазначені підприємства на перші три місяці роботи встановлюють ліміт каси згідно з прогнозними розрахунками. Встановлений з урахуванням прогнозних розрахунків ліміт каси у двотижневий строк після закінчення перших трьох місяців їх роботи переглядається за фактичними показниками діяльності відповідно до вимог Положення.
Враховуючи, що ліміт каси це граничний розмір суми готівки, яка може залишатися в касі в позаробочий час для забезпечення роботи підприємства на початку наступного робочого дня (п.1.2 гл.1 Положення), зазначені підприємства мають вести відлік перших трьох місяців своєї роботи з дня проведення ними першої розрахункової операції.
Якщо підприємством ліміт каси не встановлено (незалежно від причин такого невстановлення), то ліміт такої каси вважається нульовим. У цьому разі вся готівка, що перебуває в його касі на кінець робочого дня і не здана підприємством відповідно до вимог Положення, вважається понадлімітною (п.5.8 гл.5 Положення).

сайт ДФС