Федерация профсоюзов Одесской области


НДФЛ и подарки PDF Печать E-mail

ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ
24.02.2017 N 2985/5/99-99-13-02-03-16

Щодо практичного застосування норм
податкового законодавства

Державна фiскальна служба Україна, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далi - Кодекс), розглянула лист щодо практичного застосування норм податкового законодавства, i в межах компетенцiї повiдомляє.

Оподаткування доходiв фiзичних осiб регламентується роздiлом IV Кодексу, згiдно з п.п. 165.1.39 п. 165.1 ст. 165 якого до загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу платника податку не включається вартiсть дарункiв (а також призiв переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартiсть не перевищує 25 вiдсоткiв однiєї мiнiмальної заробiтної плати (у розрахунку на мiсяць), встановленої на 1 сiчня звiтного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якiй сумi.

Водночас п.п. "е" п.п. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу встановлено, що до загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохiд, отриманий таким платником як додаткове благо (крiм випадкiв, передбачених ст. 165 Кодексу), у виглядi, зокрема, вартостi безоплатно отриманих товарiв (робiт, послуг), визначеної за правилами звичайної цiни.

Якщо додатковi блага надаються у негрошовiй формi, сума податку об’єкта оподаткування обчислюється за правилами, визначеними п. 164.5 ст. 164 Кодексу.

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохiд на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок iз суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку 18 вiдс., визначену в ст. 167 Кодексу (п.п. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Кодексу).

Враховуючи викладене, якщо вартiсть дарунка, який надається платнику податкiв, не перевищує 25 вiдс. однiєї мiнiмальної заробiтної плати (у розрахунку на мiсяць), встановленої на 1 сiчня звiтного податкового року (у 2017 року - 800 грн.), то вона не є об’єктом оподаткування податком на доходи фiзичних осiб.

У разi якщо вартiсть дарунка перевищує вказаний розмiр, то сума такого перевищення оподатковується податком на доходи фiзичних осiб як додаткове благо з урахуванням п. 164.5 ст. 164 Кодексу, тобто коефiцiєнт застосовується виключно до суми перевищення.

Перший заступник Голови С.В. Бiлан