Федерация профсоюзов Одесской области


Про додаткову соцiальну вiдпустку PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

ПИТАННЯ: Маючи шестирiчну дитину, жiнка у 2013 р. народила другу дитину i пiсля вiдпустки у зв 'язку з вагiтнiстю та пологами взяла щорiчну вiдпустку, а потiм - вiдпустку для догляду за дитиною до трьох рокiв. Чи мала вона право у 2013 р. на додаткову соцiальну вiдпустку?

 

ВIДПОВIДЬ: За статтею 19 Закону України «Про вiдпустки» (далi - Закон) жiнцi бiльше дiтей вiком до 15 рокiв, або дитину-iнвалiда, або яка всиновила дитину, матерi iнвалiда з, дитинства пiдгрупи А I групи, одинокiй матерi, батьковi дитини або iнвалiда з дитинства пiдгрупи А I групи, який виховує їх без матерi (в тому числi в разi тривалого перебування матерi в лiкувальному закладi), а також особi, яка взяла пiд опiку дитину або iнвалiда з дитинства пiдгрупи А I групи, чи одному iз прийомних батькiв надається щорiчно додаткова оплачувана вiдпустка тривалiстю 10 календарних днiв без урахування святкових i неробочих днiв (ст. 73 КЗпП).

Статтею 20 Закону визначено порядок надання соцiальних вiдпусток. За цiєю статтею додатковi вiдпустки працiвникам, якi мають дiтей або повнолiтню дитину-iнвалiда з дитинства пiдгрупи А I групи, надаються понад щорiчнi вiдпустки, передбаченi ст. 6, 7 i 8 Закону, а також понад щорiчнi вiдпустки, встановленi iншими законами та нормативно-правовими актами, i переносяться, на iнший перiод або продовжуються в порядку, визначеному ст. 11 Закону.

Оскiльки вiдпустки у зв'язку з вагiтнiстю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку та додаткова соцiальна вiдпустка працiвникам, якi мають дiтей (ст. 19 Закону), належать до виду соцiальних вiдпусток, установлених ст. 4 Закону, то жiнка, перебуваючи в соцiальних вiдпустках у зв'язку з вагiтнiстю та пологами та для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку, не має права на соцiальну вiдпустку, передбачену ст. 19 Закону.

Права на додаткову соцiальну вiпустку за пiдставою «жiнка, яка працює i має двох або бiльше дiтей вiком до 15 рокiв» тривалiстю 10 календарних днiв жiнка набуде пiсля фактичного виходу на роботу.

Головний спецiалiст,
Олена УСЕНКО

"Праця i зарплата" N 13 (1025), 05 квiтня 2017 р.