Федерация профсоюзов Одесской области


Щодо компенсацiї за затримку виплати заробiтної плати PDF Печать E-mail

МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ
17.02.2017 N 394/0/101-17/282

 

Департамент заробiтної плати та умов працi розглянув лист та повiдомляє.

Згiдно iз статтею 1 Закону України "Про оплату працi" (далi - Закон) заробiтна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразi, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працiвниковi за виконану ним роботу.

Вiдповiдно до статтi 3-1 Закону (в редакцiї Закону України вiд 06.12.2016 р. N 1774-VIII) розмiр заробiтної плати працiвника за повнiстю виконану мiсячну (годинну) норму працi не може бути нижчим за розмiр мiнiмальної заробiтної плати.

Тобто, якщо працiвником виконана мiсячна норма працi, йому мають нарахувати заробiтну плату не нижче розмiру мiнiмальної заробiтної плати.

Частиною другою статтi 3-1 Закону визначений вичерпний перелiк виплат, якi не враховуються при обчисленнi розмiру заробiтної плати працiвника для забезпечення її мiнiмального розмiру. Це - доплати за роботу в несприятливих умовах працi та пiдвищеного ризику для здоров'я, за роботу в нiчний та надурочний час, роз'їзний характер робiт, премiї до святкових i ювiлейних дат.

Всi iншi складовi заробiтної плати, якi не перелiченi в частинi другiй статтi 3-1 Закону, мають враховуватись до мiнiмальної заробiтної плати.

Що стосується компенсацiї за затримку виплати заробiтної плати, то вона не враховується до мiнiмальної заробiтної плати з огляду на наступне.

Згiдно iз статтею 2 Закону України "Про компенсацiю громадянам втрати частини доходiв у зв’язку з порушенням строкiв їх виплати" компенсацiя громадянам втрати частини доходiв у зв’язку з порушенням строкiв їх виплати (далi - компенсацiя), у тому числi заробiтної плати, провадиться у разi затримки на один i бiльше календарних мiсяцiв виплати доходiв (у тому числi заробiтної плати).

Статтею 4 цього Закону встановлено, що виплата громадянам суми компенсацiї провадиться у тому ж мiсяцi, у якому здiйснюється виплата заборгованостi за вiдповiдний мiсяць.

Тобто, наприклад, 1 лютого п. р. працiвнику мають виплатити заробiтну плату за сiчень 2017 року у розмiрi не менше мiнiмальної заробiтної плати з урахуванням виконаної норми працi та заборговану заробiтну плату, наприклад, за червень 2016 року i компенсацiю за затримку її виплати.

Директор Департаменту О. Товстенко