Федерация профсоюзов Одесской области


Щодо сум матерiальної допомоги, якi не враховуються до зарплати для забезпечення її мiнiмального рiвня PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ

Згiдно iз статтею 1 Закону України «Про оплату працi» (далi - Закон) заробiтна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразi, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працiвниковi за виконану ним роботу.

 

Вiдповiдно до статтi 3-1 Закону (в редакцiї Закону України вiд 06.12.2016 р. № 1774-VIII) розмiр заробiтної плати працiвника за повнiстю виконану мiсячну (годинну) норму працi не може бути нижчим за розмiр мiнiмальної заробiтної плати.

Тобто, якщо працiвником виконана мiсячна норма працi, йому мають нарахувати заробiтну плату не нижче розмiру мiнiмальної заробiтної плати.

Що стосується сум матерiальної допомоги для вирiшення соцiально-побутових питань та грошової допомоги при наданi щорiчної вiдпустки, якi виплачуються у розмiрi середньої заробiтної плати, розрахованої згiдно з положеннями Порядку обчислення середньої заробiтної плати, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.02.95 р. № 100, то вони не враховуються до заробiтної плати для забезпечення її мiнiмального рiвня, оскiльки виплачуються працiвниковi не за виконану ним роботу та не є елементами заробiтної плати.

Лист Мiнсоцполiтики вiд 13.02.2017 р. № 294/0/101-17/282

За iнформацiєю buhgalter.com.ua

Журнал "Налоговое планирование" № 12, 30 декабря 2016 года.
ООО "Центр Бизнес-Сервис"