Федерация профсоюзов Одесской области


Урахування доплати за роботу у вечiрнiй час до мiнiмальної зарплати PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

ПИТАННЯ: Колективним договором пiдприємства передбачено доплати за роботу у вечiрнiй та нiчний час, оскiльки воно працює в тризмiнному режимi. Чи враховується доплата за роботу у вечiрнiй час до розмiру зарплати працiвника для забезпечення її мiнiмального розмiру?

 

ВIДПОВIДЬ: За статтею 3-1 Закону України "Про оплату працi" (в редакцiї Закону України вiд 06.12.2016 р. № 1774-VIII, далi - Закон) розмiр заробiтної плати працiвника за повнiстю виконану мiсячну (годинну) норму працi не може бути нижчим за розмiр мiнiмальної заробiтної плати.

Частиною 2 ст. 3-1 Закону визначений вичерпний перелiк виплат, якi не враховуються пiдчас обчислення розмiру заробiтної плати працiвника для забезпечення її мiнiмального розмiру доплати за роботу в несприятливих умовах працi та пiдвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нiчний та надурочний час, роз’їзний характер робiт, премiї до святкових i ювiлейних дат.

Виплати, не перелiченi ч. 2 ст. 3-1 Закону, мають ураховуватися до мiнiмальної заробiтної плати.

Отже, доплати за роботу у вечiрнiй час ураховуються до розмiру заробiтної плати працiвника для забезпечення її мiнiмального розмiру.

Начальник вiддiлу,
Неля СИНЬКО

"Праця i зарплата" N 19 (1031), 24 травня 2017 р.