Федерация профсоюзов Одесской области


Гарантiї доноровi за давання кровi у вихiдний чи неробочий день PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

 

ПИТАННЯ: На пiдприємствi деякi працiвники працюють у режимi неповного робочого тижня (понедiлок-середа), вони здають кров у вихiднi або неробочi днi. Якi пiльги мають бути наданi їм у день давання кровi в цi днi?

ВIДПОВIДЬ: За статтею 9 Закону України "Про донорство кровi та її компонентiв" (далi - Закон) у день давання кровi та (або) її компонентiв, а також у день медичного обстеження працiвник, який є або виявив бажання стати донором, звiльняється вiд роботи на пiдприємствi, в установi, органiзацiї незалежно вiд форми власностi iз збереженням за ним середнього заробiтку.

Пiсля кожного дня давання кровi та (або) її компонентiв. у тому числi в разi давання їх у вихiднi, святковi та неробочi днi, донору надається додатковий день вiдпочинку iз збереженням за ним середнього заробiтку. На бажання працiвника цей день може бути приєднано до щорiчної вiдпустки або використано в. iнший час упродовж року пiсля дня давання кровi чи її компонентiв.

Отже, в разi давання кровi у вихiднi днi Закон передбачає, що працiвниковi надається додатковий день вiдпочинку iз збереженням за ним за цей день середнього заробiтку.

Начальник вiддiлу,
Неля СИНЬКО

"Праця i зарплата" N 20 (1032), 31 травня 2017 р.