Федерация профсоюзов Одесской области


Щодо дiяльностi Фонду соцiального страхування України PDF Печать E-mail

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦIЯ ФОНДУ СОЦIАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВIД НЕЩАСНИХ
ВИПАДКIВ НА ВИРОБНИЦТВI ТА ПРОФЕСIЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ

ЛИСТ
21.03.2017 N 54-01-3

 

Вiдповiдно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування", що дiє з 01.01.2015 р. (далi - Закон), Фонд соцiального страхування України (далi - Фонд) здiйснює заходи, спрямованi на запобiгання нещасним випадкам, усунення загрози здоров'ю працiвникiв, викликаної умовами працi.

Згiдно зi статтею 50 Закону Фонд веде пропаганду безпечних та нешкiдливих умов працi, органiзовує створення тематичних кiнофiльмiв, радiо- i телепередач, видає та розповсюджує нормативнi акти, пiдручники, журнали, iншу спецiальну лiтературу, плакати, пам'ятки тощо з питань соцiального страхування вiд нещасного випадку та охорони працi.

Так, у 2016 роцi на виконання статутних завдань з профiлактики нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань Фондом було використано 4,5 млн. грн. на здiйснення заходiв з пропаганди безпечних та нешкiдливих умов працi, а саме: проведення вiдповiдних заходiв через засоби масової iнформацiї; видання та розповсюдження нормативних актiв, пiдручникiв, журналiв, iншої спецiальної лiтератури, плакатiв, пам'яток з питань охорони працi; проведення семiнарiв, зустрiчей за круглим столом, конференцiй; створення тематичних кiнофiльмiв; створення вiдеофiльмiв i вiдеороликiв, створення радiо- i телепередач.

Член комiсiї з припинення, заступник директора П. Сливкiн