Федерация профсоюзов Одесской области


Про надання матерiальної допомоги PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

ПИТАННЯ: Як обчислити середню зарплату для надання матерiальної допомоги для вирiшення соцiально-побутових питань працiвниковi, який пропрацював на пiдприємствi лише три тижнi?

 

ВIДПОВIДЬ: Обчислюють середню заробiтну плату для нарахування матерiальної допомоги для вирiшення соцiально-побутових питань вiдповiдно до Порядку обчислення середньої заробiтної плати, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.02.95 р. N 100 (далi - Порядок).

Вiдповiдно до пункту 2 Порядку середня заробiтна рлата для нарахування матерiальної допомоги обчислюється виходячи з виплат за останнi два календарних мiсяцi роботи, що передують мiсяцю, в якому виплачується допомога.

Працiвникам, якi пропрацювали на пiдприємствi, в установi, органiзацiї менш як два календарних мiсяцi, середня заробiтна плата обчислюється виходячи з виплат за фактично вiдпрацьований час.

Порядком не передбачено, що мiсяцi мають бути повнiстю вiдпрацьованi. Якщо протягом розрахункового перiоду вiдпрацьовано хоча б один день, обчислення проводитимуть виходячи iз заробiтної плати за цей день.

В iнших випадках, коли нарахування проводяться виходячи iз середньої заробiтної плати, а працiвник не мав заробiтку не зi своєї вини, розрахунки проводяться виходячи з установлених працiвниковi в трудовому договорi тарифної ставки, посадового (мiсячного) окладу.

Отже, обчислення середнього заробiтку в зазначеному в листi випадку проводиться вiдповiдно до п. 4 роздiлу III Порядку.

Начальник вiддiлу,
Неля СИНЬКО

"Праця i зарплата" N 24 (1036), 27 червня 2017 р.