Федерация профсоюзов Одесской области


Урахування роботи за Списком № 2 PDF Печать E-mail
КОНСУЛЬТУЄ ПЕНСIЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

Департамент пенсiйного забезпечення

 

ПИТАННЯ : З 1981 до 1989 р. працював майстром монтажно-будiвельної органiзацiї. Цей перiод не враховують як роботу за Списком N 2. Чи правильно вчиняє управлiння Пенсiйного фонду?

ВIДПОВIДЬ: Згiдно до Порядком застосування Спискiв № 1 i № 2 виробництв, робiт, професiй, посад i показникiв при обчисленнi стажу роботи, що дає право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах, затвердженим наказом Мiнпрацi України вiд 18.11.2005 р. № 383, зареєстрованим у Мiн’юстi України 01.12.2005 р. за № 1451/11731, пiд час визначення права на пенсiю за вiком на пiльгових умовах застосовуються Списки, що були чинними на перiод роботи особи.

До 1 сiчня 1992 р. був чинним Список № 2 виробництв, робiт, професiй, посад i показникiв, затверджений постановою Ради Мiнiстрiв СРСР вiд 22.08.56 р. № 1173 (далi - Список № 2).

Роздiлом XXIX Списку № 2 було передбачено працiвникiв, зайнятих на будiвництвi будiвель i споруд промислових, енергетичних, гiдротехнiчних, шляхово-мостових, транспорту i зв'язку, житлових та культурно-побутових, а також пiдземних будiвель та споруд шахт, рудникiв i комунiкацiй.

Тобто право пiльгового пенсiйного забезпечення мали майстри, зайнятi на роботах iз спорудження будiвель i споруд. При цьому майстри монтажних i будiвельно-монтажних органiзацiй, зайнятi на роботах з монтажу технологiчного обладнання, право на пiльгову пенсiю мали за умови, що вони керували робiтниками, якi мали право на пiльгове пенсiйне забезпечення за виконання вiдповiдної роботи.

Отже, перiод Вашої роботи з 1981 до 1989 р. на посадi майстра може бути зарахований до пiльгового стажу за Списком № 2 у разi подання Пiльгової довiдки за формою, затвердженою постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.08.93 р. № 637, та пiдтвердження факту Вашої зайнятостi на будiвництвi будiвель i споруд або того, що Ви у цей перiод керували робiтниками, якi за виконання вiдповiдної роботи мали право на пiльгове пенсiйне забезпечення.

Начальник вiддiлу,
Галина МАСТЮГIНА

"Праця i зарплата" N 32 (1044), 30 серпня 2017 р.