Федерация профсоюзов Одесской области


Щодо збiльшення страхового стажу PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент пенсiйного забезпечення

ПИТАННЯ: Чи було збiльшено пiд час пенсiйної реформи страховий стаж, потрiбний для призначення пенсiї по iнвалiдностi?

ВIДПОВIДЬ: Нi. Законом України вiд 03.10.2017 р. № 2148-VIII "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо пiдвищення пенсiй" змiни щодо тривалостi страхового стажу, який дає право на пенсiю по iнвалiдностi, не вносилися.

За статтею 32 Закону України вiд 09.07.2003 р. № 1058 особи, яким установлено iнвалiднiсть, мають право на пенсiю по iнвалiдностi залежно вiд групи iнвалiдностi за наявностi такого страхового стажу на час настання iнвалiдностi або на день звернення за пенсiєю:

для осiб з iнвалiднiстю I групи:

до досягнення особою 25 рокiв включно - один рiк;

вiд 26 до 28 рокiв - два роки;

вiд 29 до 31 року - три роки;

вiд 32 до 34 рокiв - чотири роки;

вiд 35 до 37 рокiв - п’ять рокiв;

вiд 38 до 40 рокiв - шiсть рокiв;

вiд 41 до 43 рокiв - сiм рокiв;

вiд 44 до 48 рокiв - вiсiм рокiв;

вiд 49 до 53 рокiв - дев’ять рокiв;

вiд 54 до 59 рокiв - 10 рокiв;

для осiб з iнвалiднiстю II та III групи:

до досягнення особою 23 рокiв включно - один рiк;

вiд 24 до 26 рокiв - два роки;

вiд 27 до 28 рокiв - три роки;

вiд 29 до 31 року - чотири роки;

вiд 32 до 33 рокiв - п’ять рокiв;

вiд 34 до 35 рокiв - шiсть рокiв;

вiд 36 до 37 рокiв - сiм рокiв;

вiд 38 до 39 рокiв - вiсiм рокiв;

вiд 40 до 42 рокiв - дев’ять рокiв;

вiд 43 до 45 рокiв - 10 рокiв;

вiд 46 до 48 рокiв - 11 рокiв;

вiд 49 до 51 року - 12 рокiв;

вiд 52 до 55 рокiв - 13 рокiв;

вiд 56 до 59 рокiв - 14 рокiв.

Особи, яким установлено iнвалiднiсть пiсля досягнення пенсiйного вiку, передбаченого ст. 26 цього Закону, мають право на пенсiю по iнвалiдностi за наявностi страхового стажу, зазначеного абзацом першим ч. 1 ст. 26 цього Закону (не менш як 15 рокiв).

Якщо iнвалiднiсть настала в перiод проходження строкової вiйськової служби або внаслiдок поранення, калiцтва, контузiї чи iнших ушкоджень здоров’я, одержаних пiд час участi в масових акцiях громадського протесту в Українi з 21 листопада 2013 до 21 лютого 2014 р. за євроiнтеграцiю та проти режиму Януковича (Революцiї Гiдностi), в особи, яка звернулася за медичною допомогою в перiод з 21 листопада 2013 до 30 квiтня 2014 р., то пенсiя по iнвалiдностi призначається такiй особi незалежно вiд наявностi страхового стажу.

Заступник директора,
Галина МАСТЮГIНА

"Праця i зарплата" N 2 (1062), 17 сiчня 2018 р.