Федерация профсоюзов Одесской области


Щодо перерахунку пенсiї PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ ПЕНСIЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

 

ПИТАННЯ: Перебуваю на облiку в районному управлiннi Пенсiйного фонду з жовтня 2014 р., оскiльки вийшла на пенсiю у вiцi 55 рокiв за стажу 30 рокiв (26 вересня 1959 р. народження).

Як менi має бути зроблено перерахунок пенсiї? Коли буде переглянуто вiдсоток, на який зменшується розмiр моєї пенсiї?

ВIДПОВIДЬ: За пунктом 7-2 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування" (далi - Закон) до 1 сiчня 2015 р. право дострокового виходу на пенсiю за вiком мали жiнки, яким виповнилося 55 рокiв, за наявностi страхового стажу - не менш як 30 рокiв та за умови звiльнення з роботи. У такому разi розмiр їхньої пенсiї, обчислений вiдповiдно до ст. 27 та з урахуванням ст. 28 цього Закону, зменшується на 0,5% за кожний повний чи неповний мiсяць дострокового виходу на пенсiю.

Абзацом другим п. 7-2 Прикiнцевих положень Закону (в редакцiї, чиннiй з 1 жовтня 2017 р. у зв’язку з ухваленням Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо пiдвищення пенсiй") передбачено, що зменшення розмiру пенсiї за вiком застосовується до досягнення вiку, передбаченого ч. 1 ст. 26 цього Закону, та впродовж перiоду, який дорiвнює кiлькостi повних та неповних мiсяцiв дострокового виходу на пенсiю пiсля досягнення жiнкою вiку, передбаченого ч. 1 ст. 26 цього Закону. Пiсля завершення цього перiоду розмiр пенсiї переглядається без застосування зниження пенсiї з дня, наступного за днем завершення цього перiоду.

Ви одержуєте пенсiю за вiком, призначену достроково згiдно з п. 7-2 Прикiнцевих положень Закону.

За достроковий вихiд на пенсiю на 36 мiсяцiв ранiше вiд установленого пенсiйного вiку розмiр Вашої пенсiї, обчисленої згiдно зi ст. 27 i 28 Закону, зменшено на 18% (на 0,5% за кожний повний мiсяць дострокового виходу на пенсiю).

Вiдсоток, на який зменшується розмiр Вашої пенсiї, буде переглянуто з 27 вересня 2020 р. (пiсля спливу 36 мiсяцiв за досягнення пенсiйного вiку - 58 рокiв).

Олена ОХРIМЕНКО,
Олена ВОРОНЕВИЧ,
Людмила КОЛОМIЄЦЬ

"Праця i зарплата" N 7 (1067), 21 лютого 2018 р.