Федерация профсоюзов Одесской области


Налоговики считают, что аттестация работников за счет работодателя является дополнительным благом и облагается НДФЛ PDF Печать E-mail

03.03.18

Аттестация работников, в соответствии со ст. 1 Закона Украины "О профессиональном развитии работников" от 12.01.2012 г. № 4312-VI, это процедура оценки профессионального уровня работников квалификационным требованиям и должностным обязанностям, проведение оценки их профессионального уровня.

 

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 19.02.2018 г. № 674/6/99-99-13-02-03-15/ІПК выражает мнение, что стоимость аттестации работников, которая проводится за счет работодателя - юридического лица с целью оценки профессионального уровня работников квалификационным требованиям и должностным обязанностям, включается в их общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход как дополнительное благо и облагается НДФЛ на общих основаниях.

Такой доход предлагается отражать в отчете по форме № 1ДФ с признаком дохода "126" как дополнительное благо в виде стоимости бесплатно полученных товаров (работ, услуг).

Отметим, что аттестация проводится работодателем в своих интересах - узнать, соответствует ли работник занимаемой должности, и в чем здесь заключается благо для работника, какие такие услуги он получил, совершенно непонятно. Субъектом получения услуг является работодатель, а работник выступает в данном случае лишь объектом, относительно которого осуществляется услуга.

По материалам "Аверс-Бухгалтерия"

Щодо практичного застосування норм чинного законодавства

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 19.02.2018 р. № 674/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), розглянула звернення щодо практичного застосування норм чинного законодавства і в межах компетенції повідомляє, що відповідь надається з урахуванням фактичних обставин, викладених у листі.

Відповідно до ст. 1 Закону України від 12 січня 2012 року № 4312-VI "Про професійний розвиток працівників" (далі – Закон № 4312) атестація працівників – це процедура оцінки професійного рівня працівників кваліфікаційним вимогам і посадовим обов'язкам, проведення оцінки їх професійного рівня.

Фінансування професійного розвитку працівників здійснюється роботодавцем за рахунок власних коштів та інших не заборонених законодавством джерел (ст. 15 Закону № 4312).

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, відповідно до пп. 162.1.1 п. 162.1 ст. 162 якого платником податку є фізична особа – резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

Згідно з пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 Кодексу об'єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається, зокрема, дохід, отриманий таким платником як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 Кодексу) у вигляді вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни (пп. "е" пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).

Відповідно до п. 167.1 ст. 167 Кодексу ставка податку становить 18 відс. бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) платнику (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 – 167.5 цієї статті).

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) податку на доходи фізичних осіб до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу.

Враховуючи викладене, вартість атестації працівників, яка проводиться за рахунок юридичної особи (роботодавця) з метою оцінки професійного рівня працівників кваліфікаційним вимогам і посадовим обов'язкам, включається до їх загального місячного (річного) оподатковуваного доходу як додаткове благо та оподатковується податком на доходи фізичних осіб на загальних підставах.

Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 (далі – Порядок).

Згідно з Довідником ознак доходів, наведеного у додатку до Порядку, дохід, отриманий платником податків як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 Кодексу) у вигляді вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни відображається під ознакою доходу "126".

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Поделитесь новостью

https://buhgalter911.com/uk