Федерация профсоюзов Одесской области


Надання грошової допомоги пiд час щорiчної вiдпустки PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

 

ПИТАННЯ: Чи можна пiд час надання другої частини щорiчної основної вiдпустки виплатити держслужбовцю грошову допомогу в розмiрi середньомiсячної зарплати, якщо пiд час надання першої частини цiєї вiдпустки за цей самий робочий рiк йому вже виплачувалася така грошова допомога?

ВIДПОВIДЬ: За статтею 57 Закону України "Про державну службу" державним службовцям надається щорiчна вiдпустка тривалiстю 30 календарних днiв, якщо законом не передбачено бiльш тривалої вiдпустки, з виплатою грошової допомоги в розмiрi середньомiсячної заробiтної плати.

Згiдно зi ст. 59 цього Закону щорiчнi вiдпустки надаються державним службовцям у порядку та на умовах, визначених законодавством про працю.

Вiдповiдно до ст. 12 Закону України "Про вiдпустки" щорiчну вiдпустку на прохання працiвника може бути подiлено на частини будь-якої тривалостi за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менш як 14 календарних днiв.

Невикористана частина щорiчної вiдпустки має бути надана працiвниковi, як правило, до кiнця робочого року, але не пiзнiше вiд 12 мiсяцiв пiсля закiнчення робочого року, за який надається вiдпустка.

У разi подiлу щорiчної вiдпустки на частини допомога на оздоровлення може виплачуватися працiвниковi один раз пiд час надання будь-якої з частин щорiчної основної вiдпустки за заявою працiвника.

Пiд час формування фонду оплати працi на вiдповiдний бюджетний рiк для кожного працiвника передбачається одна допомога на оздоровлення, яка є гарантованою виплатою один раз на рiк пiд час надання щорiчної вiдпустки за вiдповiдний робочий рiк.

Грошову допомогу не можна дiлити на частини, i вона виплачується один раз на рiк однiєю сумою пiд час надання будь-якої з частин щорiчної вiдпустки.

Заступник директора,
Алла ЛИТВИН

"Праця i зарплата" N 8 (1068), 28 лютого 2018 р.