--return-- Трудовые споры
Федерация профсоюзов Одесской области


Трудовые споры
Лишение премии: суд учитывает нормы положения о премировании PDF Печать E-mail

«ІНТЕРАКТИВНА БУХГАЛТЕРІЯ»


При разрешении споров о выплате премий необходимо руководствоваться нормативно-правовыми актами, которыми определены условия и размер данных выплат. Далее

 
Трудові спори: причини виникнення та порядок вирішення PDF Печать E-mail

14.09.16

Класифікувати трудові спори можна за суб'єктами, змістом, характером і порядком розгляду (підвідомчості). За суб'єктами розрізняють індивідуальні та колективні трудові спори. Якщо суб'єктами індивідуальних трудових спорів є працівник і роботодавець, то суб'єктами колективних трудових спорів є:

 
Про врегулювання трудових спорiв PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Юридичний департамент


Як i ким розглядаються,
врегульовуються трудовi спори

Порядок розгляду трудових спорiв комiсiями з трудових спорiв, районними, районними у мiстi, мiськими чи мiськрайонними судами урегульовано статтями 221- 227 КЗпП.

Цей порядок розгляду трудових спорiв, що виникають мiж працiвником i власником або уповноваженим ним органом, застосовується незалежно вiд форми трудового договору.

Установлений порядок розгляду трудових спорiв не поширюється на спори про дострокове звiльнення вiд виборної платної посади членiв громадських та iнших об'єднань громадян за рiшенням органiв, що їх обрали.

 
Питання щодо поновлення строку позовної давності при вирішенні трудових спорів PDF Печать E-mail

 


Статтею 233 КЗпП України передбачено, що працівник може звернутися із заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права.

 
Трудовой спор между ООО и директором рассматривается в гражданском процессе PDF Печать E-mail
Споры по искам лиц по защите нарушенных трудовых прав, основанных на положениях норм трудового законодательства, подлежат рассмотрению по правилам гражданского судопроизводства, информирует ЮРЛИГА.