Федерация профсоюзов Одесской области


Для назначения пенсии госслужащего обязательно иметь определенный законом стаж: образцовое решение PDF Печать E-mail

15.04.18

ВС рассмотрел спор о назначении пенсии в случае, если по старому Закону о госслужбе была назначена пенсия по инвалидности, информирует ЮРЛИГА.

 
Засчитывается ли период получения пособия по безработице в страховой стаж? PDF Печать E-mail

Применяется ли ограничения минимальной заработной платой размера пособия по временной нетрудоспособности, при наступлении страхового случая (временная нетрудоспособность в августе 2017 г.), если застрахованное лицо перед устройством на работу находилось на учете в центре занятости и получало пособие по безработице? Засчитывается ли период получения пособия по безработице в страховой стаж?
Согласно ст. 21 Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" от 23.09.99 г. № 1105 страховой стаж - период (срок), в течение которого лицо подлежало страхованию в связи с временной потерей трудоспособности и за который ежемесячно уплачены им и работодателем или только им страховые взносы в сумме не меньше минимального страхового взноса, кроме случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящей части. Далее

 
ОСББ PDF Печать E-mail

Обов’язки співвласників багатоквартирного будинку
Коротко розповімо про основні обов’язки мешканця багатоповерхівки. Забезпечувати належне утримання та належний санітарний, проти­пожежний і технічний стан спільного майна багатоквартирного будинку. Простіше кажучи, співвласники повинні спільними зусиллями (у тому чис­лі фінансовими) здійснювати систематичний та постійний догляд за будин­ком, тим самим забезпечуючи його збереження у стані, придатному для ком­фортного та безпечного проживання/перебування в ньому громадян.
Далі

Ваші права щодо спільного майна багатоквартирного будинку
Вільно користуватися спільним майном багатоквартирного будинку з урахуванням умов та обмежень, встановлених законом або рішенням співвласників.
Далі

 
Право на пенсiю за вислугу рокiв PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ ПЕНСIЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
Департамент пенсiйного забезпечення

 

ПИТАННЯ: Народилася у 1968 р., маю 35 рокiв загального стажу з них - 25 рокiв працювала в геофiзичнiй розвiдувальнiй експедицiї. Загальний стаж зайнятостi безпосередньо в польових умовах на геологорозвiдувальних роботах, з виплатою польового забезпечення в експедицiї, становить 11 рокiв чотири мiсяцi. Чи маю право вийти на пенсiю за вислугу рокiв у 2018 р. (у 50 рокiв)?

 
Як враховується до страхового стажу нарахування з кодом типу нарахувань 13 (донарахування до мінімальної зарплати)? PDF Печать E-mail

14.03.18

"Вісник. Офіційно про податки"

Страховий стаж обчислюється в місяцях. Неповний місяць роботи, якщо застрахована особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню або брала добровільну участь у системі загально­обов’язкового державного пенсійного страхування, зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

 
С 2018 года изменен порядок расчетов на льготы и жилищные субсидии населению PDF Печать E-mail

Департамент финансов информирует об освоении средств субвенции по льготам и жилищным субсидиям

Департамент финансов информирует об освоении средств субвенции по льготам и жилищным субсидиям

 
Щодо перерахунку пенсiї PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ ПЕНСIЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

 

ПИТАННЯ: Перебуваю на облiку в районному управлiннi Пенсiйного фонду з жовтня 2014 р., оскiльки вийшла на пенсiю у вiцi 55 рокiв за стажу 30 рокiв (26 вересня 1959 р. народження).

Як менi має бути зроблено перерахунок пенсiї? Коли буде переглянуто вiдсоток, на який зменшується розмiр моєї пенсiї?

 
Чи може ОСББ вимагати оплату оренди за використання кладовою в багатоквартирному будинку? PDF Печать E-mail
В ст. 1 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14.05.2015 р. № 417-VIII, наведено ряд визначень, а саме допоміжні приміщення багатоквартирного будинку — приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування його мешканців (колясочні, комори, сміттєкамери, горища, підвали, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші підсобні і технічні приміщення)… Далі
 
Зарахування до страхового стажу PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ ПЕНСIЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
Департамент пенсiйного забезпечення

 

ПИТАННЯ: Чи зараховуються до страхового стажу перiоди перебування жiнки у вiдпустцi у зв’язку з вагiтнiстю та пологами (у 2008 р.) та вiдпустцi для догляду за дитиною вiд трьох до шести рокiв, якщо така вiдпустка надавалася в перiод з 2011 до 2014 р.?

 
Про показники середньої заробітної плати, які застосовуються для обчислення пенсії у 2018 році PDF Печать E-mail

28.01.18

Відповідно до статті 40 та пункту 44 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсії обчислюються із застосуванням середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.

 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>

Страница 3 из 31