Федерация профсоюзов Одесской области


Законы Украины
Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо удосконалення деяких положень PDF Печать E-mail

 

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, ст. 365 із наступними змінами) такі зміни:

1. У статті 1:

 
Инструкция № 5 PDF Печать E-mail
               ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ 

                            Н А К А З 

                         13.01.2004  N 5 

                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України
                                      27 січня 2004 р.
                                      за N 114/8713
 

            Про затвердження Інструкції зі статистики 
                         заробітної плати
 

     Відповідно   до   статті  14  Закону  України  "Про  державну 
статистику" ( 2614-12 ),  а також  на  виконання  плану  державних
статистичних  спостережень,  затвердженого розпорядженням Кабінету
Міністрів України  від  31.03.2003  N  180-р   (   180-2003-р   ),
Н А К А З У Ю :
 
Про затвердження переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування PDF Печать E-mail
                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

                        П О С Т А Н О В А 
                   від 22 грудня 2010 р. N 1170
                               Київ

              Відповідно до частини сьомої статті  7  Закону  України  "Про 

збір та  облік  єдиного  внеску  на  загальнообов'язкове  державне 
соціальне страхування"  (  2464-17  )  Кабінет  Міністрів  України
п о с т а н о в л я є:
 
Новая редакция ст 133 PDF Печать E-mail

РОЗДІЛ III. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

Стаття 133. Платники податку

133.1. Платниками податку - резидентами є:

133.1.1. суб’єкти господарювання - юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами, крім юридичних осіб, визначених пунктами 133.4 та 133.5 цієї статті.

 
О внесении изменений PDF Печать E-mail

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України
у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Нацiональну полiцiю"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

55. У Законi України "Про професiйнi спiлки, їх права та гарантiї дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397; 2006 р., N 14, ст. 116; 2009 р., N 36-37, ст. 511; 2015 р., N 2-3, ст. 12, N 39, ст. 375):

1) у частинi другiй статтi 3 слова "органах внутрiшнiх справ" замiнити словами "Нацiональнiй полiцiї";

2) у частинi дев'ятiй статтi 41 слова "працiвникiв органiв внутрiшнiх справ" замiнити словами "полiцейських, працiвникiв".

розшукову дiяльнiсть" та Кримiнального процесуального кодексу України.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ, 23 грудня 2015 року
N 901-VIII

 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 Следующая > Последняя >>

Страница 2 из 3