--return-- Юридические консультации
Федерация профсоюзов Одесской области


Юридические консультации
Про переведення на iншу роботу PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Юридичний департамент

ПИТАННЯ: Переведення на iншу роботу i тимчасове переведення - це тотожнi поняття?

 
Поворотне приймання на роботу PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Юридичний департамент

ПИТАННЯ: На пiдприємствi вiдбулося скорочення, i працiвник потрапив пiд нього. Через шiсть мiсяцiв на це пiдприємство знову почали набирати працiвникiв. Чи має цей працiвник переважне право перед iншими претендентами?

 
Особливостi звiльнення працiвника у зв'язку зi змiнами в органiзацiї виробництва i працi PDF Печать E-mail

Згiдно з п.1 ст.40 Кодексу законiв про працю України (далi - КЗпП) трудовий договiр, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договiр до закiнчення строку його чинностi можуть бути розiрванi власником або уповноваженим ним органом в тому числi у випадках змiн в органiзацiї виробництва i працi, в тому числi лiквiдацiї, реорганiзацiї, банкрутства або перепрофiлювання пiдприємства, установи, органiзацiї, скорочення чисельностi або штату працiвникiв.

 
Порядок укладення трудового договору PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Юридичний департамент

ПИТАННЯ: Чи є обов'язковою письмова форма трудового договору? Якi є особливостi пiд час укладання трудового договору?

 
Про прийняття працiвника на роботу PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Юридичний департамент

ПИТАННЯ: Чи може роботодавець вiдмовити в працевлаштуваннi, якщо громадянин зареєстрований за однiєю адресою, а проживає за iншою? Що таке трудовий договiр i чи є трудовим договором контракт?

 
<< Первая < Предыдущая 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Следующая > Последняя >>

Страница 46 из 51