Федерация профсоюзов Одесской области


Инструкция по использованию плана счетов
Рекомендації по застосуванню плану рахунків бухгалтерського обліку активів, зобов’язань і господарських операцій в профспілкових організаціях (скорочені) PDF Печать E-mail

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

ПРЕЗИДІЯ ПОСТАНОВА

16.03.2017                                         м. Київ                            №П-7-19

Про реформування бухгалтерського обліку в профспілкових організаціях

 
Рекомендації по застосуванню плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і операцій в профспілкових організаціях PDF Печать E-mail

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

16.03.2017                                         м. Київ                            №П-7-19

Про реформування бухгалтерського обліку в профспілкових організаціях

У своїй роботі профспілкові організації керуються Законом України № 996 від 16.07.1999 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зі змінами та доповненнями від 03.01.2017, Інструкцією № 291 від

30.11.1999      (у редакції станом на 24.07.2015) «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку», затвердженою Міністерством фінансів України, Положенням №88 від 24.05.1995 (у редакції станом на 01.01.2015) «Про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», затвердженою Міністерством фінансів України, Податковим кодексом України (у редакції від 01.01.2017).

У зв’язку із затвердженими змінами, які безпосередньо впливають на ведення бухгалтерського обліку у профспілкових організаціях, розроблено Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в профспілкових організаціях. Інструкція спрямована на реформування бухгалтерського обліку та забезпечення єдності відображення фінансово- господарських операцій на відповідних рахунках, встановлює призначення та порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення інформації про фінансово-господарську діяльність профспілкових організацій. Постійною комісією Ради ФПУ з питань фінансової політики та бюджету ФПУ схвалено Рекомендації по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку в профспілкових організаціях.

У рамках впровадження єдиної фінансово-бюджетної політики, з метою забезпечення єдиних методологічних принципів ведення бухгалтерського обліку в профспілкових організаціях

Президія Федерації професійних спілок України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Рекомендації по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку в профспілкових організаціях (додаток 1), спрощені

2

Рекомендації по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку в первинних профспілкових організаціях (додаток 2).

-        обрати форму ведення бухгалтерського обліку з дотриманням єдиних засад, урахуванням особливостей своєї діяльності та технології обробки облікових даних (програмного забезпечення), установлених Рекомендаціями;

-           вжити необхідних організаційних заходів для реформування бухгалтерського обліку, на якому базується формування фінансової, податкової, статистичної та іншої звітності, та запровадження Рекомендацій по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку протягом 2017 року.

3.        Доручити керівнику підприємства ФПУ «Профінформ» підготувати та випустити на замовлення членських організацій ФПУ спеціальну брошуру з цього питання.

4.                     Визнати такою, що втратила чинність, постанову Президії від 28.09.2000 № П-29-3.

5.          Контроль за виконанням постанови покласти на Голову ФПУ Осового Г.В.

Голова ФПУ                  Г.В. Осовий

 

Додаток 1

до постанови Президії ФПУ від 16.03.2016 №П-7-19

 

Для відображення та узагальнення у бухгалтерському обліку інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов’язань і фактів фінансово-господарської діяльності організацій та інших юридичних осіб, незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, призначений Загальний План рахунків.